مشخصات ثبتی شرکت
 • موسسه
 • 2016-06-07
 • 126
 • تهران خیابان میرداماد روبروی بانک مرکزی پلاک 159 و3
 • 1911619816
 • اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
 • فعال

اطلاعات تماس

 • 14005901980
 • دولتی
 • 8
 • 329

لیست افراد

ورود به بخش کاربری