مشخصات ثبتی شرکت
 • موسسه
 • 2014-01-26
 • 112
 • تهران خیابان مجاهدین اسلام رووبروی بیمارستان شفا یحیائیان بن بست گلها پلاک 4
 • 1610565961
 • اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
 • فعال

اطلاعات تماس

 • 14003865741
 • دولتی
 • 8
 • 371

لیست افراد

ورود به بخش کاربری