علمی غیر دولتی علامه حلی مازند

قائمشهر خیابان جویبار کوچه شهید صالحی
مشخصات ثبتی شرکت
 • موسسه
 • 2014-03-30
 • 88
 • قائمشهر خیابان جویبار کوچه شهید صالحی
 • 4763649659
 • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران
 • فعال

اطلاعات تماس

 • 14003965864
 • دولتی
 • 27
 • 1090

ورود به بخش کاربری