مشخصات ثبتی شرکت
 • موسسه
 • 1980-12-13
 • 297
 • استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-پاسداران-خیابان شهید برادران موحددانش-خیابان نیلوفر-پلاک 5-طبقه همکف-
 • 1957653951
 • اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
 • فعال

اطلاعات تماس

 • 10100180222
 • دولتی
 • 8
 • 188

ورود به بخش کاربری