خانه سازمانهای غیر دولتی استان مرکزی

خ دانشگاه -روبروی بوستان شقایق
مشخصات ثبتی شرکت
  • موسسه
  • 2007-10-22
  • 116
  • خ دانشگاه -روبروی بوستان شقایق
  • 3817874358
  • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی
  • فعال

اطلاعات تماس

  • 10861069843
  • دولتی
  • 28

ورود به بخش کاربری