مشخصات ثبتی شرکت
 • موسسه
 • 2010-04-14
 • 99
 • میدان رسالت بالای نایب احمد ابتدای جاده چشین سمت چپ جوشکاری حضرتی
 • 6515888787
 • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان
 • فعال

اطلاعات تماس

 • 10820088619
 • دولتی
 • 30
 • 340

لیست افراد

ورود به بخش کاربری