خانه سازمانهای غیر دولتی استان همدان

بلوار شهید مفتح جنب مجتمع فرهنگی ابن سینا
مشخصات ثبتی شرکت
 • موسسه
 • 2005-07-19
 • 48
 • بلوار شهید مفتح جنب مجتمع فرهنگی ابن سینا
 • 6515645644
 • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان
 • فعال

اطلاعات تماس

 • 10820013403
 • دولتی
 • 30
 • 156

ورود به بخش کاربری