غیر دولتی انتفاعی فرا رشد همدان

م بیمه خ عمار خ ذوالفقار بن بست یعقوبی پ77
مشخصات ثبتی شرکت
 • موسسه
 • 2012-11-29
 • 50
 • م بیمه خ عمار خ ذوالفقار بن بست یعقوبی پ77
 • 6515935581
 • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان
 • فعال

اطلاعات تماس

 • 10820104921
 • دولتی
 • 30
 • 371

ورود به بخش کاربری