بیشتر بدانید!
عمومی

آمار اندیشان آذر مهر پرتو

سیستان وبلوچستان

استان سیستان وبلوچستان - شهرستان زاهدان - بخش مرکزی - شهر زاهدان-دانشجو-بلوار دانشجو-خیابان دانش-پلاک 0-مجتمع نسیم-بلوک 19 ورودی 2-طبقه سوم-

بیشتر بدانید!
عمومی

بوستان سرحد زمین خاش

سیستان وبلوچستان

سیستان وبلوچستان - شهرستان خاش - بخش مرکزی - شهر خاش-شهرک صنعتی-کوچه میربلوچزهی-کوچه محمودزهی-پلاک 0-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

عمران سازان سرحد زمین

سیستان وبلوچستان

استان سیستان وبلوچستان ، شهرستان زاهدان ، بخش مرکزی ، شهر زاهدان، محله کریم آباد ، کوچه میلان 5 ، کوچه شهید فقیرمحمد گمشادزهی 2 ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

امید صنعت مهر سرحد

سیستان وبلوچستان

استان سیستان وبلوچستان ، شهرستان خاش ، بخش مرکزی ، شهر خاش، فلعه حیدرآباد ، خیابان بسیج ، کوچه ریگی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

تفتان کاران نگین سرحد

سیستان وبلوچستان

استان سیستان وبلوچستان ، شهرستان زاهدان ، بخش مرکزی ، شهر زاهدان، شهرک برق ، خیابان ((16متری سوم)) ، کوچه ((6متری نهم)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

مهر آفرینان سرحد زمین

سیستان وبلوچستان

استان سیستان وبلوچستان ، شهرستان زاهدان ، بخش مرکزی ، شهر زاهدان، محله فلکه فلسطین ، خیابان توحید ، کوچه توحید11[غدیر2] ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

سرحد سوبا تجارت

سیستان وبلوچستان

استان سیستان وبلوچستان ، شهرستان زاهدان ، بخش مرکزی ، شهر زاهدان، محله بزرگمهر ، خیابان بزرگمهر ، کوچه بزرگمهر37[دانشگاه3] ، پلاک 0 ، مجتمع قصربهشت ، طبقه ششم ، واحد غربی

بیشتر بدانید!
عمومی

شیرین پسند سرحد

سیستان وبلوچستان

استان سیستان وبلوچستان ، شهرستان زاهدان ، بخش مرکزی ، شهر زاهدان، محله امام خمینی غربی ، کوچه ((زمین محصور)) ، کوچه ((عمران)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

سرحد زمین کاوش

سیستان وبلوچستان

استان سیستان وبلوچستان ، شهرستان زاهدان ، بخش مرکزی ، شهر زاهدان، محله بازار ، خیابان امام خمینی ، خیابان شریعتی ، پلاک 0 ، پاساژ ستاره بلوچستان ، طبقه چهارم ، واحد 80

بیشتر بدانید!
عمومی

گلچین دانه سرحد

سیستان وبلوچستان

استان سیستان وبلوچستان ، شهرستان زاهدان ، بخش مرکزی ، شهر زاهدان، محله دانشجو ، کوچه شهیدبرفی10 ، خیابان شهید برفی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

سرحد کانی کاوان

سیستان وبلوچستان

استان سیستان وبلوچستان ، شهرستان زاهدان ، بخش مرکزی ، شهر زاهدان، محله رزمجومقدم ، کوچه آزادی 7[حافظ] ، خیابان شهید رزمجومقدم ، پلاک 35 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

پیشگامان سرحد زمین

سیستان وبلوچستان

استان سیستان وبلوچستان ، شهرستان خاش ، بخش مرکزی ، شهر خاش، محله امام خمینی ، کوچه انقلاب 44 ، خیابان انقلاب ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

اندیشه سبز سرحد

سیستان وبلوچستان

استان سیستان وبلوچستان ، شهرستان زاهدان ، بخش مرکزی ، شهر زاهدان، محله جام جم ، کوچه قدس 8 ، کوچه رضاکوشا 2 ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

نیما پویا سرحد

سیستان وبلوچستان

استان سیستان وبلوچستان - شهرستان زاهدان - بخش مرکزی - شهر زاهدان-محله دانش-کوچه دانشجو 58-کوچه ((وحیدامیدوار))-پلاک 0-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

سرحد نگین تفتان

سیستان وبلوچستان

استان سیستان وبلوچستان - شهرستان زاهدان - بخش مرکزی - شهر زاهدان-محله 45 دستگاه-بلوار کشاورز -کوچه صادق4-کوچه (مسجدمحمدرسول الله)-پلاک 0-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

ستاره سرحد بلوچستان

سیستان وبلوچستان

استان سیستان وبلوچستان ، شهرستان میرجاوه ، بخش ریگ ملک ، شهر ریگ ملک، محله ندارد ، کوچه محصور ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

رضوان تجارت سرحد

سیستان وبلوچستان

استان سیستان وبلوچستان - شهرستان زاهدان - بخش مرکزی - شهر زاهدان-مولوی-کوچه میلان 2-کوچه مدرس 13-پلاک 0-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

لوتوس هامون سرحد

سیستان وبلوچستان

استان سیستان وبلوچستان - شهرستان زاهدان - بخش مرکزی - شهر زاهدان-مرادقلی-کوچه مرادقلی 43-خیابان شهیدمرادقلی-پلاک 386-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

اوشیدا دیار سرحد

سیستان وبلوچستان

استان سیستان وبلوچستان ، شهرستان زاهدان ، بخش مرکزی ، شهر زاهدان، چهارراه علیشاه ، کوچه میرزای شیرازی16[مصطفی خمینی41] ، کوچه مولوی عبدالعزیز15 ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

صدرا بنای سرحد

سیستان وبلوچستان

سیستان وبلوچستان-شهر زاهدان-منطقه 5-خیابان دانش-کوچه دانش 42-پلاک 0-طبقه همکف--

ورود به بخش کاربری