بیشتر بدانید!
عمومی

چهار هزار و نود و نه زرین عسل زاگرس

شهرستان دهگلان روستای گردمیران علیا

بیشتر بدانید!
عمومی

رویان پرداز نیشتمان

استان کردستان شهرستان دهگلان شهر بلبان اباد خ امام شافعی

بیشتر بدانید!
عمومی

رایا مهران سنه دژ پاکمهر

استان کردستان ، شهرستان دهگلان ، بخش مرکزی ، شهر دهگلان، محله جهادگران ، بلوار مولوی کرد ، میدان ساعت ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

حمل و نقل لیلاخ بار

دهگلان کیلومتر 1 جاده قروه

بیشتر بدانید!
عمومی

زاگرس نیروی کردستان

قروه دهگلان روستای میرکی

بیشتر بدانید!
عمومی

ریزان کشت افق زاگرس سبز

استان کردستان ، شهرستان دهگلان ، بخش مرکزی ، شهر دهگلان، محله جهادگران ، میدان معلم ، بلوار مولوی کرد ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

آرن محاسب نیان

استان کردستان ، شهرستان دهگلان ، بخش مرکزی ، شهر دهگلان، محله جهادگران ، کوچه تیشک1 ، بلوار نماز ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

میهن برق سیروان

دهگلان روستای کروندان

بیشتر بدانید!
عمومی

سازه کار نیروی کردستان

دهگلان خ مولوی میدان معلم ک سعیدی

بیشتر بدانید!
عمومی

ئاگر آسان رو سنه

کردستان

استان کردستان ، شهرستان دهگلان ، بخش مرکزی ، شهر دهگلان، محله میدان معلم ، کوچه نصر 5 ، کوچه نصر 4 ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

انجمن فرهنگی و هنری شنه ی ژیانه وه ی لیلاخ

کردستان

استان کردستان - شهرستان دهگلان - بخش مرکزی - شهر دهگلان-محله جهادگران-بلوار مولوی کرد-میدان معلم-پلاک 0-طبقه اول-

بیشتر بدانید!
عمومی

جوانه سازان کورد دشت

کردستان

استان کردستان ، شهرستان دهگلان ، بخش مرکزی ، شهر دهگلان، محله جهادگران ، کوچه حزین 1 ، کوچه تیشک 3 ، پلاک 0 ، طبقه اول

بیشتر بدانید!
عمومی

ژیوار معدن کاو کورد

کردستان

استان کردستان ، شهرستان دهگلان ، بخش مرکزی ، دهستان ئیلاق شمالی ، روستا بله دستی، خیابان امام شافعی ، کوچه (نانوایی) ، پلاک 0 ، طبقه اول

بیشتر بدانید!
عمومی

صنایع شیمیایی پارس شیمی زاگرس

کردستان

شهرک صنعتی شماره 2 دهگلان

بیشتر بدانید!
عمومی

مکانیزاسیون کشاورزی کشت کار باشماق

کردستان

دهگلان روستای باشماق

بیشتر بدانید!
عمومی

انجمن سلامت روان هیوای ژیان کردستان

کردستان

قروه شهرستان دهگلان میدان معلم مجتمع تجاری پردیس

بیشتر بدانید!
عمومی

آسایش مهر آرتا لیلاخ

کردستان

استان کردستان ، شهرستان دهگلان ، بخش مرکزی ، شهر دهگلان، میدان بعثت ، خیابان کاوه ، خیابان سید قطب ، پلاک 0 ، طبقه همکف

ورود به بخش کاربری