بیشتر بدانید!
عمومی

کهن استیل پارس پندار

استان قم ، شهرستان قم ، بخش سلفچگان ، شهر سلفچگان، محله منطقه ویژه سلفچگان ، خیابان استاندارد ، خیابان رفاه ، پلاک 0 ، قطعه PR578 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

گروه بین المللی پارچه و پوشاک نیک پی آرتاویل

استان قم ، شهرستان قم ، بخش سلفچگان ، شهر سلفچگان، منطقه ویژه سلفچگان ، کوچه صنعت 2 ، بلوار صنعت ، پلاک 0 ، ساختمان IS32 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

استیل سازان صنعت ماهان پویا

استان قم ، شهرستان قم ، بخش سلفچگان ، شهر سلفچگان، محله منطقه ویژه سلفچگان ، خیابان توسعه ، کوچه توسعه 8 ، پلاک 0 ، قطعه 30/094 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

تولیدی و بازرگانی آسال گستر بهداد صنعت

استان قم ، شهرستان قم ، بخش سلفچگان ، شهر سلفچگان، منطقه ویژه سلفچگان ، خیابان پارس ، کوچه راه آهن 6 ، پلاک 0 ، ساختمان 35/484 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

کشت و صنعت طراوت خوشه سبز

کیلومتر 25 جاده سلفچگان روبه روی کارخانه چرم افق باغ علی اصغر رشیدی منفرد

بیشتر بدانید!
عمومی

نیکتا ناز

قم قطعه 99B واقعه در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان واقعه در استان قم

بیشتر بدانید!
عمومی

تجارت الکترونیک آرا نوین اسپادان

استان قم ، شهرستان قم ، بخش سلفچگان ، شهر سلفچگان، منطقه ویژه سلفچگان ، خیابان توسعه ، کوچه تجارت جنوبی ، پلاک 0 ، ساختمان TA48 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

نوین شیمی سلفچگان

قم سلفچگان منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بلوار اصلی لاله جنوبی شقایق 1 قطعه 170-A181

بیشتر بدانید!
عمومی

اندیشه تجارت اورنگ زال

استان قم ، شهرستان قم ، بخش سلفچگان ، شهر سلفچگان، منطقه ویژه سلفچگان ، کوچه توسعه 5 ، خیابان توسعه ، پلاک 0 ، ساختمان 37/121A ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

ژرف رویان آینده

استان قم ، شهرستان قم ، بخش سلفچگان ، شهر سلفچگان، منطقه ویژه سلفچگان ، کوچه توسعه 3 ، کوچه کارگر4 ، پلاک 0 ، ساختمان 30/127 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

ژرف رویان آراد

استان قم ، شهرستان قم ، بخش سلفچگان ، شهر سلفچگان، محله منطقه ویژه سلفچگان ، کوچه صنعت2-2 ، کوچه صنعت 2 ، پلاک 0 ، قطعه 30/021A ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

پترو پالایش کاسپین شیمی پاسارگاد

قم ، شهرک صنعتی سلفچگان، خیابان اقاقیا ، فرعی کاج ، قطعه 103

بیشتر بدانید!
عمومی

کاسپین شیمی داتیس ایرانیان

استان قم ، شهرستان قم ، بخش سلفچگان ، شهر سلفچگان، محله شهرک صنعتی سلفچگان ، خیابان اقاقیا ، خیابان صنوبر ، پلاک 196 ، قطعه B87 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

آریا شیمی سلفچگان

استان قم - شهرستان قم - بخش سلفچگان - شهر سلفچگان-منطقه ویژه سلفچگان-کوچه توسعه 2-خیابان توسعه-پلاک 0-ساختمان 30/107-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

شعبه: لهراسب دارو فارمد

به : قم ، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ، پلاک ثبتی 421 فرعی ، 68 اصلی ، قطعه 125

بیشتر بدانید!
عمومی

جلوه گستر آذین نما آرا

قم-منطقه ویژه سلفچگان بلوار صنعت خیابان صنعت1 قطعه B68 کد 37

بیشتر بدانید!
عمومی

برسام پلاست بهدیس ایرانیان

قم - سلفچگان - منطقه ویژه اقتصادی - خیابان توسعه - روبروی توسعه 4 - قطعه 44

بیشتر بدانید!
عمومی

تیدا ارتباط نیایش

استان قم - شهرستان قم - بخش سلفچگان - شهر سلفچگان-منطقه ویژه سلفچگان-کوچه توسعه 5-خیابان کارگر-پلاک 0-ساختمان IS203-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

عایق امیر هگمتانه

قم

استان قم ، شهرستان قم ، بخش سلفچگان ، شهر سلفچگان، منطقه ویژه سلفچگان ، خیابان اقتصاد ، کوچه تجارت شمالی ، پلاک 0 ، ساختمان SC37 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

سیما تجارت امیر رویان

قم

استان قم ، شهرستان قم ، بخش سلفچگان ، شهر سلفچگان، محله منطقه ویژه سلفچگان ، کوچه صنعت2-2 ، کوچه صنعت 2 ، پلاک 0 ، قطعه 30/021A ، طبقه همکف

ورود به بخش کاربری