بیشتر بدانید!
عمومی

انجمن سرحد سبز پایدار

فارس

صفاشهر- بیدستان

بیشتر بدانید!
عمومی

طنین تجارت اهورا

تهران

تهران .میدان اقدسیه بلوار ارتش خیابان ازگل نبش بیدستان یکم پلاک 1 واحد 3

بیشتر بدانید!
عمومی

فرا طرح دانش پیشرو

تهران

استان تهران - منطقه 16 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله ازگل ، خیابان ازگل ، کوچه بیدستان یکم ، پلاک 1 ، طبقه دوم ، واحد شمالی

بیشتر بدانید!
عمومی

پارسا نوین ماه مکان

تهران

پاکدشت شهرک صنعتی خوارزمی بلوار بیدستان خیابان اقاقیا پلاک5

بیشتر بدانید!
عمومی

ونداد مهر پاسارگاد

تهران

تهران- سوهانک - بیدستان هشتم -پلاک 4 - واحد 9

بیشتر بدانید!
عمومی

سما صنعت رستاک

تهران

پاکدشت-شهرک صنعتی- خوارزمی -بلوار بیدستان -مگنولیا قطعه-A 120

بیشتر بدانید!
عمومی

مهندسین آرمان گستر قوام

تهران

تهران بزرگراه ارتش سوهانک خ شهید سوهانی خ باغ سردار انتهای بیدستان 9 مجنمع اساتید شماره 32

بیشتر بدانید!
تولید و صنایع

سویا پروتیین پارس

تهران

پاکدشت شهرک صنعتی خوارزمی فاز2 بلوار بیدستان خیابان سپیدار7

ورود به بخش کاربری