بیشتر بدانید!
عمومی

پرورش ماهی زرین بال آوج

آوج رودخانه آوج رود جنب راه روستای ارغای تعاونی پرورش ماهی قزل الا سردابی آوج

بیشتر بدانید!
عمومی

شکوه جواهر آوج

آوج ناحیه صنعتی

بیشتر بدانید!
عمومی

آران کده آوج

قزوين آوج جنب مسجد نبي ط دوم

بیشتر بدانید!
عمومی

روستایی فردوس

قزوين، بخش آوج، قريه اردلان

بیشتر بدانید!
عمومی

پودر لاستیک ونوس دلفان

قزوین

شهرستان آوج ناحیه صنعتی

بیشتر بدانید!
عمومی

گل گندم هرائین

قزوین

آوج-روستای هرائین-خیابان قائم

بیشتر بدانید!
عمومی

طیور صنعت اورامان

قزوین

آوج روستای اردلان

بیشتر بدانید!
نفت و گاز

سوخت سبز آوه

قزوین

آوج خیابان آزادی کوچه منبع آب پلاک 5

ورود به بخش کاربری