بیشتر بدانید!
عمومی

خدماتی کوثر بیرم

شهرستان لارستان-بخش بیرم-مرکز مخابرات بیرم

بیشتر بدانید!
عمومی

پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی سپهر آسمان بیرم

استان فارس ، شهرستان لارستان ، بخش بیرم ، شهر بیرم، محله قبله ، خیابان امام حسین ، خیابان روستا ، پلاک 0 ، طبقه اول

بیشتر بدانید!
عمومی

خدمات ارتباطی تک ستاره بیرم

فارس لارستان بیرم قبله خ روستائی

بیشتر بدانید!
معماری و عمران

تامین نیرو جهت انجام امور آشپزخانه و رستورانو خدمات عمومی فضای سبز

فارس

استان فارس- شهرستان لارستان-بخش بیرم-روستای لاورستان

ورود به بخش کاربری