بیشتر بدانید!
عمومی

پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی ارتباطات اندیشه پارس

فارس

استان فارس ، شهرستان کازرون ، بخش خشت ، دهستان بورکی ، روستا بورکی علیا، خیابان طبیعت ، خیابان آزادگان ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

انرژی پاک نور خشت

فارس

کازرون خشت خیابان شهرداری تقاطع ساحلی جنب پل

بیشتر بدانید!
عمومی

نژاد برتر گوساله سپهر خشت

فارس

استان فارس ، شهرستان کازرون ، بخش خشت ، شهر خشت، محله بزین ، کوچه محمدی ، کوچه دانش ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

دوخت سیمای پارس

فارس

استان فارس ، شهرستان کازرون ، بخش خشت ، شهر خشت، مافی اباد ، کوچه رستمی ، خیابان رازی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

خدماتی مهین کار خشت

فارس

خشت خ بسیج جنب شرکت تعاونی روستایی

بیشتر بدانید!
معماری و عمران

خشت کامپوزیت

فارس

خشت خیابان شهداجنب مسجدولیعصر(عج)

بیشتر بدانید!
خدمات درمانی، پزشکی و سلامت

خیریه توانبخشی فارس خشت

فارس

فارس کازرون خشت خ ولی عصرمرکز توانبخشی

بیشتر بدانید!
تولید و صنایع

ماشین خشت

خراسان رضوی

مشهد بلوار طبرسی 5 تن جاده ابلق اراضی روستای مشتر ک کارخانه ماشین خشت

ورود به بخش کاربری