بیشتر بدانید!
عمومی

فراز صنعت میلاد

زنجان خ بعثت نبش ک انگوران پ78

بیشتر بدانید!
عمومی

عسل شفا بخش بلقیس انگوران

زنجان - شهرستان ماهنشان - بخش انگوران - دهستان انگوران - روستا یاستی قلعه-کوچه فرعی-پلاک 28-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

مبین گستر گذر

ایستگاه12 معمره صنگور نرسیده به کارخانه یخ سازی

بیشتر بدانید!
عمومی

مواد پروتئینی اویس سولماز

زنجان

خ مولوی سابق روبروی ک انگوران

بیشتر بدانید!
عمومی

اکسیر هامر

خوزستان

بعد از پل ایستگاه 12 معمره صنگور جنب تعاونی

بیشتر بدانید!
عمومی

ساختمانی هومان ساز

خ خرمشهر ک سرسنگور پ 26

بیشتر بدانید!
تولید و صنایع

مهتاب عسل

ناحیه صنعتی نگور

بیشتر بدانید!
تولید و صنایع

صادراتی میوه خشک پارس

خوزستان

جاده حفارشرقی روستای معمره صنگور جنب تعاونی معمره کارگاه شرکت میوه خشک پارس

ورود به بخش کاربری