بیشتر بدانید!
عمومی

فرآوری پیشتازان عرصه تلاش

زنجان- کیلومتر 16 جاده زنجان، دندی- شهرک صنعتی ناجی نبش خیابان سوم شرقی شماره 166

بیشتر بدانید!
عمومی

سنگ فلز گوهران

کیلومتر 50جاده دندی-روستای قوزلو-معدن سنگ آهن-

بیشتر بدانید!
عمومی

حمل و نقل دندی بار

استان زنجان - شهرستان ماهنشان - بخش انگوران - شهر دندی-شهرک کالسیمین-خیابان رستگار 9-خیابان (اطلس 1)-پلاک -425-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

آرسام گوهر کسری

زنجان، جاده دندی ، شهرک صنعتی شماره 2 زنجان(نوآوران) ، میدان شکوفائی، زون کانی غیرفلزی ،خیابان نوآوران 7

بیشتر بدانید!
عمومی

آرسام گرانیت غرب

جاده دندی-شهرک صنعتی شماره2زنجان(نوآوران)-میدان شکوفایی-زون کانی غیرفلزی-خیابان نوآوران 7-کد پستی 4535165896

بیشتر بدانید!
تولید و صنایع

شهاب روی انگوران

زنجان

کیلو متر 60جاده دندی کدپستی 4548157367

ورود به بخش کاربری