بیشتر بدانید!
عمومی

ساتین دوخت خدابنده

زنجان

قریه کرسف

بیشتر بدانید!
عمومی

آرتا خدابنده

زنجان

استان زنجان ، شهرستان خدابنده ، بخش مرکزی ، شهر کرسف، کوچه شهیداحمد احمدی ، خیابان زهراوی کرسفی ، پلاک 62 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
تولید و صنایع

تولیدی زنبور داری بهاران خدابنده

زنجان

شهرستان خدابنده روستای کرسف

ورود به بخش کاربری