بیشتر بدانید!
عمومی

مشاوره و توسعه کار آفرینی زاگرس قیدار

قیدار خ امام روبروی درمانگاه شماره یک پ 142

بیشتر بدانید!
عمومی

تولیدی شن و ماسه هدایت

قیدار خ امام روبروی نانوایئ

بیشتر بدانید!
عمومی

زرین کشت نگار زنجان

قیدار-منطقه بزینه رود-روستای توزلو-منزل عباسعلی سلیمانی-کدپستی4589116387

بیشتر بدانید!
عمومی

تامین آتیه خدابنده

زنجان

استان زنجان ، شهرستان خدابنده ، بخش مرکزی ، شهر قیدار، خیابان شهیدرجایی غربی ، کوچه آزادی ، پلاک 2 ، طبقه اول

بیشتر بدانید!
عمومی

دام و طیور سبزینه خدابنده

زنجان

استان زنجان - شهرستان خدابنده - بخش مرکزی - شهر قیدار-کوچه (دانشگاه )-بلوار دانشگاه-پلاک -255-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

انجمن صنفی کارفرمایی پرورش جوجه گوشتی شهرستان خدابنده

زنجان

استان زنجان - شهرستان خدابنده - بخش مرکزی - شهر قیدار-بلوار شهید بهشتی-خیابان عقیل-پلاک 2-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

دفتر پیشخوان شریعتی قیدار

زنجان

استان زنجان ، شهرستان خدابنده ، بخش مرکزی ، شهر قیدار، خیابان دکترعلی شریعتی ، بن بست آرش ، پلاک 63 ، طبقه اول

بیشتر بدانید!
عمومی

داده نگار ماهان

زنجان

زنجان شهر قیدار-خیابان مطهری جنوبی-بلوار شهید بهشتی-پلاک 592-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

پیوند آویژه

زنجان

زنجان خ سعدی جنوبی ط فوقانی مسافرخانه قیدار پ133

بیشتر بدانید!
عمومی

عمران گستر سازه زنگان

زنجان

استان زنجان ، شهرستان خدابنده ، بخش مرکزی ، شهر قیدار، بلوار شهیدمطهری ، کوچه شهیداحمدگنج خانلو ، پلاک 40 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

کهکشان آرشا

زنجان

استان زنجان قیدار خیابان کمربندی کوچه بهروز مرادی پلاک 59

بیشتر بدانید!
عمومی

کشت و صنعت زرین پرور

زنجان

جاده قیدار - کیلومتر 24 روستای زره باش

بیشتر بدانید!
عمومی

پیمان سازه آبادگران پارس

زنجان

زنجان-شهر قیدار-خیابان سبزینه-خیابان شهیدقیدارعلی عاشوری-پلاک -46-طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

ویرا تجارت آرکا (arkapal.com)

زنجان

زنجان، خدابنده، قیدار، آزادگان، کوچه سحاب سه ، پلاک بیست و هفت.

بیشتر بدانید!
عمومی

داده پرداز آژند

زنجان

استان زنجان - شهرستان خدابنده - بخش مرکزی - شهر قیدار-خیابان ((امینی))-کوچه آذر 6-پلاک 23-طبقه اول-

بیشتر بدانید!
عمومی

سلامت گستر خدابنده

زنجان

استان زنجان - شهرستان خدابنده - بخش مرکزی - شهر قیدار-خیابان پست-خیابان دکترعلی شریعتی-پلاک 67-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

امید دارو نیک نام

زنجان

استان زنجان - شهرستان خدابنده - بخش مرکزی - شهر قیدار-جاده سلطانیه-بلوار شورا-پلاک -80-طبقه اول-واحد 2

بیشتر بدانید!
عمومی

ابنیه سازان آدونیس

زنجان

استان زنجان - شهرستان خدابنده - بخش مرکزی - شهر قیدار-خیابان 12متری سعادت-کوچه خاتم-پلاک 68-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

خدماتی رادان

زنجان

قیدار _ خ کمربندی _ خ ساوالان غربی _ خ حشمت جنوبی _ پ 2

ورود به بخش کاربری