بیشتر بدانید!
عمومی

چهار هزار و هفتصد و چهل و چهار باغداران بخش نظر کهریزی در منطقه برج علیا

آذربایجان شرقی - شهرستان هشترود بخش نظرکهریزی برج علیا

بیشتر بدانید!
عمومی

هشت هزار و ششصد نگین الماس قزل بلاغ

آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی ، شهرستان هشترود ، بخش نظرکهریزی ، دهستان نظرکهریزی ، روستا قزل بلاغ، کوچه قمری ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

خدمات بیمه ای روستائیان و کشاورزان آتیه تدبیر نظرکهریزی

آذربایجان شرقی

هشترود بخش نظرکهریزی خیابان کشاورز جنب بخشداری

بیشتر بدانید!
تولید و صنایع

روستایی توپ آغاج

آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی ، شهرستان هشترود ، بخش نظرکهریزی ، دهستان آلمالو ، روستا آتش بیگ، محله ندارد ، خیابان شهیدقربانعلی جمشیدی ، کوچه ((امیرعلی معماری)) ، پلاک 63 ، طبقه همکف

ورود به بخش کاربری