بیشتر بدانید!
عمومی

آذر کشت جو کار

ایلخچی - روستای زین الحاجیلو - سه راهی میرجانلو

بیشتر بدانید!
عمومی

دامداری و کشاورزی و دامپروری یاران حق دوست

استان آذربایجان شرقی-ایلخچی-خیابان 17 شهریور-کوچه تمدن-فروشگاه برادران یاری-پلاک یک

بیشتر بدانید!
عمومی

شکوفه دشت ایلخچی

ایلخچی، خیابان امام، جنب مسجد ولیعصر، پلاک 1015

بیشتر بدانید!
عمومی

پیشگامان فعال نگین دوخت

آذربایجان شرقی-شهر ایلخچی-امام-خیابان شهیدمطهری-خیابان حافظ-پلاک 2-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

زلال آب سرای

ایلخچی - روستای کردلر - مغازه استیجاری جمیل

بیشتر بدانید!
عمومی

پیشروان کنترل سیستم

ایلخچی - خیابان امام - انتهای خیابان آتش نشانی - روبروی منطقه 10هکتاری

بیشتر بدانید!
عمومی

مسکن کارکنان شهرداری ایلخچی

ایلخچی - نمازخانه شهرداری ایلخچی

بیشتر بدانید!
عمومی

نوید تدبیر سهند

استان آذربایجان شرقی - ایلخچی - خیابان امام - جنب مسجد ولیعصر - پلاک 1011

بیشتر بدانید!
عمومی

شهریاران مشعل امید

ایلخچی - خیابان امام خمینی - روبروی مخابرات

بیشتر بدانید!
عمومی

حمل و نقل باربری نایب ترابر

استان آذربایجان شرقی - شهرستان ایلخچی - خیابان امام - بلوار مستضعفان

بیشتر بدانید!
عمومی

شاره پویا شمال غرب

آذربایجانشرقی - ایلخچی - خیابان امام - روبروی مدرسه جامی -آپارتمان سپهری -پلاک 4

بیشتر بدانید!
عمومی

حمل و نقل سعدی آرام گستر ایلخچی

ایلخچی - خیابان امام - روبروی مدرسه جامی

بیشتر بدانید!
عمومی

حمل و نقل اطمینان بار ایلخچی

ایلخچی - خیابان امام - روبروی بانک ملی

بیشتر بدانید!
عمومی

افراز سازه ماهور

ایلخچی - خیابان بهشتی - پلاک 7

بیشتر بدانید!
عمومی

تولیدی آذین مهر ایلخچی

ایلخچی انتهای خیابان سعدی

بیشتر بدانید!
عمومی

نمایان آذر تبریز

آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی - ایلخچی خ- یابان امام روبروی بانک ملت - طبقه فوقانی - پاساژ کدخدائی - پلاک 1

بیشتر بدانید!
عمومی

آذرآبادگان

آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی- ایلخچی- خیابان سهرابی- پشت بانک ملی- پلاک 5

بیشتر بدانید!
عمومی

بازرگانی مژگان انور

آذربایجان شرقی

ایلخچی - خیابان امام خمینی - خیابان سعدی

بیشتر بدانید!
عمومی

ایشیق یول پارلا

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی-شهر ایلخچی-نهرآب-خیابان بهار-بن بست (قنبری)-پلاک 14-طبقه همکف--

ورود به بخش کاربری