بیشتر بدانید!
عمومی

داوری عدل خدائی کلوانق

استان آذربایجان شرقی ، شهرستان هریس ، بخش مرکزی ، شهر کلوانق، محله قره داغلو ، خیابان انقلاب ، بن بست المهدی 6 ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

آسایش گستر مهران رود

شهرستان هریس - شهر کلوانق - خیابان انقلاب - جنب مسجد حضرت ابوالفضل

بیشتر بدانید!
عمومی

مرمر بافت مهرانرود

آذربایجان شرقی – شهرستان هریس – شهر کلوانق – خیابان ولایت – پلاک 36

بیشتر بدانید!
عمومی

نگین سازه مهرانرود

شهرستان هریس - شهر کلوانق - خیابان امام

بیشتر بدانید!
عمومی

پردازش داده مهرانرود

استان آذربایجان شرقی ، شهرستان هریس ، بخش مرکزی ، شهر کلوانق، محله وسط ، کوچه پایدار ، خیابان امام خمینی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

راه و ساختمان اندیشه راه آذربایجان

آذربایجان شرقی

هریس - شهر کلوانق - خیابان ولایت - جنب ابوریحان - کارخانه تیرچه بلوک ریحانی کلوانق

بیشتر بدانید!
عمومی

آذر شعله بی همتا

آذربایجان شرقی

هریس - شهر کلوانق - خیابان ولایت - خیابان طالقانی

بیشتر بدانید!
معماری و عمران

سه هزار و ششصد و چهل و هفت تولید لوله سیمانی هریس

آذربایجان شرقی

شهرستان هریس - کلوانق - خیابان شهید باکری

ورود به بخش کاربری