بیشتر بدانید!
عمومی

زرین دوخت الماس شهر

استان خوزستان - شهرستان امیدیه - بخش مرکزی - دهستان چاه سالم - روستا عشاره علیا-خیابان فرعی-خیابان اصلی روستای عشاره علیا-پلاک 0-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

سها پایا پارس

استان خوزستان ، شهرستان امیدیه ، بخش مرکزی ، شهر امیدیه، فرهنیگان ، خیابان آبفا ، خیابان فرهنگ 5 ، پلاک 0 ، طبقه اول

بیشتر بدانید!
عمومی

دریا ترانس صنعت پارس

امیدیه جایزان بلوار شهید فاطمی تبار خیابان قلعه حمود کوچه شهیدچرغندی

بیشتر بدانید!
عمومی

ایمن محسن پاسارگاد

استان خوزستان ، شهرستان امیدیه ، بخش مرکزی ، شهر امیدیه، محله شهرک مطهری ، خیابان 22 بهمن ، خیابان مولوی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

ایمن پاسارگاد امیدیه

امیدیه کوی فرهنگیان پشت بازار روز روبروی صنایع چوب امیری ردیف دوم منزل ششم

بیشتر بدانید!
عمومی

طاها کیان خلیج فارس

استان خوزستان ، شهرستان امیدیه ، بخش مرکزی ، شهر امیدیه، محله شهرک مطهری ، خیابان 22 بهمن ، بلوار جانبازان ، پلاک 0 ، مجتمع مادر ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

زاگرس کیان خلیج فارس

استان خوزستان ، شهرستان امیدیه ، بخش مرکزی ، دهستان چاه سالم ، روستا میانکوه، خیابان فرعی ، خیابان کوی عسکری ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

آریا ارتباطات خوزستان

امیدیه پشت بیمارستان شرکت نفت منازل فرهنگیان فرعی اول روبروی نانوائی

بیشتر بدانید!
عمومی

نوای کشت و کار مارون

امیدیه جایزان روستای ولی منزل قاسم احمدزاده تلفن 09163737383

بیشتر بدانید!
عمومی

شعاع صنعت امیدیه

امیدیه شهرک شهید بهشتی پشت درمانگاه شماره 5 پلاک 80

بیشتر بدانید!
عمومی

اختر اقتدار امیدیه

امیدیه جایزان سرجولکی منزل طهران شیرعلی

بیشتر بدانید!
عمومی

احسان پارس کهن

استان خوزستان ، شهرستان امیدیه ، بخش جایزان ، دهستان جایزان ، روستا ده صفر، خیابان فرعی ، خیابان اصلی روستای ده صفر ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

کهن درگه پارس

استان خوزستان ، شهرستان امیدیه ، بخش مرکزی ، شهر امیدیه، کمپ عربها ، کوچه فرعی 1 ، خیابان غدیر ، پلاک 21 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

آروین اترس طاها

استان خوزستان ، شهرستان امیدیه ، بخش مرکزی ، شهر امیدیه، محله پاچه کوه ، بلوار امام ، خیابان اصلی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

فرهنگی هنری فانوس تابناک امین

استان خوزستان - شهرستان امیدیه - بخش مرکزی - شهر امیدیه-محله کمپ عربها-خیابان ولایت-بلوار امام محمدباقر-پلاک 0-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

عدالت راه سهند

امیدیه خیابان بسیج جنب نمایندگی ایران خودرو

بیشتر بدانید!
عمومی

مسکن شادی بخش امیدیه

امیدیه اداره خدمات مهندسی ساختمانهای شرکت نفت

بیشتر بدانید!
عمومی

زرین دشت مارون

امیدیه میانکوه کوی حاتمی منزل جاسم مؤسیات تلفن 06523252413

بیشتر بدانید!
عمومی

معمار پیشه صداقت

امیدیه میانکوه فلکه ورودی سمت راست جنب مصالح فروشی محمدرضایی منزل محمدرضایی تلفن09371696391

بیشتر بدانید!
عمومی

سازه عمران صداقت پیشه

خوزستان - شهرستان امیدیه - بخش مرکزی - شهر امیدیه-فرهنیگان-خیابان فرهنگ-کوچه پشت فرهنگ 3-پلاک 1920-طبقه همکف--

ورود به بخش کاربری