بیشتر بدانید!
عمومی

آباد گران دهیاریهای مانه

خراسان شمالی

شهرستان مانه و سملقان-شهر پیش قلعه -بخشداری مانه

بیشتر بدانید!
آموزش، مدارس و دانشگاه‌ها

روستایی پیش قلعه

خراسان شمالی

استان خراسان شمالی - شهرستان مانه و سملقان - بخش مانه - شهر پیش قلعه-شهرداری-کوچه (( جعفر ثوابی ))-خیابان امام رضا-پلاک 254-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
آموزش، مدارس و دانشگاه‌ها

شهرداری پیش قلعه

شهر پیش قلعه- بلوار امام رضا(ع)- شهرداری پیش قلعه

ورود به بخش کاربری