بیشتر بدانید!
عمومی

افرا صنعت آویژه شرق

استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش شاندیز ، دهستان شاندیز ، روستا شهرک صنعتی طوس، محله ندارد ، کوچه شرکت عمران ، خیابان تلاش شمالی 5/1 ، پلاک 0 ، فاز 2 صنعتگران قطعه 212 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

صنایع غذایی نیکو تولید مشهد

استان خراسان رضوی - شهرستان بینالود - بخش شاندیز - دهستان شاندیز - روستا شهرک صنعتی طوس-شهرک صنعتی-کوچه فضای سبز-خیابان تلاش 7/1-پلاک 9-قطعه 273-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

فرهنگی هنری گویش پیام فردوسی

خراسان رضوی - شهرستان بینالود - بخش شاندیز - دهستان شاندیز - روستا شهرک صنعتی طوس-شهرک صنعتی توس-کوچه فضای سبز-کوچه دانش 6-پلاک 8-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

اتحادیه صنف درودگران مبل سازان و کمدسازان شهرستان طرقبه شاندیز

خراسان رضوی - شهرستان بینالود - بخش شاندیز - دهستان شاندیز - روستا ویرانی-/ویرانی-خیابان ویرانی-خیابان ویرانی 12-پلاک 18-طبقه اول--

بیشتر بدانید!
عمومی

اتحادیه صنف مشاورین املاک و نمایشگاه داران شهرستان طرقبه شاندیز

استان خراسان رضوی - شهرستان بینالود - بخش شاندیز - دهستان شاندیز - روستا ویرانی-/ویرانی-خیابان ویرانی 1-خیابان /ویرانی-پلاک 11-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل و فلزکاران شهرستان طرقبه شاندیز

استان خراسان رضوی - شهرستان بینالود - بخش طرقبه - دهستان طرقبه - روستا ده نو-ابتدای جاده شاندیز-خیابان مدرس 5-خیابان دانشگاه 6-پلاک 73-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

تولیدی پارس تعادل فراز

استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش شاندیز ، دهستان شاندیز ، روستا شهرک صنعتی طوس، شهرک صنعتی توس ، کوچه فضای سبز ، کوچه دانش 8 ، پلاک 4 ، طبقه همکف ، واحد 504

بیشتر بدانید!
عمومی

سرزمین جوانه های امید

استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش طرقبه ، دهستان طرقبه ، روستا ده نو، محله ابتدای جاده شاندیز ، خیابان مدرس 1 ، خیابان مدرس ، پلاک 0 ، شهربازی لوناپارک ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

تولیدی صنایع پلاستیک و چسب کرات صنعت ایرانیان

استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش شاندیز ، دهستان شاندیز ، روستا شهرک صنعتی طوس، محله ندارد ، کوچه دانش 1 ، کوچه دانش 2 ، پلاک 5 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

صنایع بسته بندی مواد غذایی پری چهره شفق

شاندیز - خ ارچنگ -پشت مسجد جامع - کوچه شعبه نفت - پ87

بیشتر بدانید!
عمومی

طراحی و بهره برداری خانه مدرن اساطیر پاسارگاد

استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش شاندیز ، دهستان شاندیز ، روستا دهنو، محله ابتدای جاده شاندیز ، خیابان مدرس 13 ، خیابان مدرس ، پلاک 0 ، مجتمع خانه مدرن پارسارگاد ، طبقه اول ، واحد 1

بیشتر بدانید!
عمومی

آریا صنعت پارس سورین فیدار

استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش شاندیز ، دهستان شاندیز ، روستا شهرک صنعتی طوس، محله ندارد ، کوچه پشت مجتمع کارگاه ها ، بلوار صنعت ، پلاک 15 ، ساختمان شرق رایا ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

آریو توان کاوش پارس

استان خراسان رضوی - شهرستان بینالود - بخش شاندیز - دهستان شاندیز - روستا شهرک صنعتی طوس-شهرک صنعتی توس-خیابان دانش-کوچه دانش 8-پلاک 13-طبقه همکف-واحد 607

بیشتر بدانید!
عمومی

مهندسی پویا مکانیک آرتا

استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش شاندیز ، دهستان شاندیز ، روستا شهرک صنعتی طوس، محله ندارد ، کوچه فاز 4 ، کوچه (دوم) ، پلاک 0 ، قطعه 153 S ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

نیرو و قدرت نوآوران تابلو صنعت برق

استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش شاندیز ، دهستان شاندیز ، روستا شهرک صنعتی طوس، محله فاز 4 شهرک صنعتی ، کوچه (فاز 4 فلزتراشان) ، بلوار تلاش جنوبی ، پلاک 15 ، قطعهf15 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

آریا طب سورن

خراسان رضوی - شهرستان بینالود - بخش شاندیز - دهستان شاندیز - روستا شهرک صنعتی طوس-شهرک صنعتی-کوچه نیک روش 21-کوچه نیک روش 21/1-پلاک 0-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

الکتریک لوله پارس پاژند

استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش شاندیز ، دهستان شاندیز ، روستا شهرک صنعتی طوس، محله فاز 4 شهرک صنعتی ، بلوار تلاش جنوبی ، خیابان (فاز 4 چاپ و نشر) ، پلاک 0 ، قطعه 1104 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

افق توسعه تمدن ایرانیان

شاندیز - میدان شهدا ابتدای بلوار ولی عصر پلاک 514

بیشتر بدانید!
عمومی

آذین طب سلامت رازی

استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش شاندیز ، دهستان شاندیز ، روستا شهرک صنعتی طوس، شهرک صنعتی توس ، خیابان دانش ، کوچه دانش 6 ، پلاک 11 ، قطعه 627 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

ژیوار پویان آریا

جاده شاندیز - ویرانی25-ولیعصر 5- پلاک7

ورود به بخش کاربری