بیشتر بدانید!
عمومی

کشاورزی و دامپروری تلاشگران ظفر نهبندان

خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی - شهرستان نهبندان - بخش مرکزی - دهستان نه - روستا گوش-پایین محله-کوچه مقیمی-پلاک 0-طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

مسکن کارکنان فرمانداری نهبندان

خراسان جنوبی

نهبندان خیابان شهید رجائی فرمانداری نهبندان

بیشتر بدانید!
عمومی

دام و طیور لاله مزرعه

خراسان جنوبی

نهبندان

بیشتر بدانید!
عمومی

کشت وصنعت و دامپروری ملک آباد بیرجند

خراسان جنوبی

نهبندان - چاهداشی

بیشتر بدانید!
عمومی

گلدشت نهبندان

خراسان جنوبی

نهبندان خ شهید رجائی

بیشتر بدانید!
عمومی

نمایان رواق کاوان

خراسان جنوبی

نهبندان بلوار امام رضا منازل سازمانی پلاک 31

بیشتر بدانید!
عمومی

تولیدی نان سنتی حلال کویر نهبندان

خراسان جنوبی

نهبندان خیابان رجایی 5 میلان دوم

بیشتر بدانید!
عمومی

تولیدی و توزیعی دهیاران عربخانه

خراسان جنوبی

نهبندان - روستای دهک

بیشتر بدانید!
عمومی

کشاورزی و دامپروری و آبزی پروری کاریز نهبندان

خراسان جنوبی

نهبندان - بلوار امام علی (ع)

بیشتر بدانید!
عمومی

آب راه گستر سبز اندیشان

خراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهر نهبندان-منطقه کارگاهی-کوچه محمد دوست-خیابان اندیشه-پلاک 0-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

حمل و نقل سمافا

خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی ، شهرستان نهبندان ، بخش مرکزی ، شهر نهبندان، منطقه کارگاهی ، بلوار خلیج فارس ، خیابان آزادگان ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

توسعه فناوری های نوین نهبندان

خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی ، شهرستان نهبندان ، بخش مرکزی ، شهر نهبندان، محله سر دشت ، کوچه معلم 2[شهیدهاشم پور1] ، خیابان شهید هاشم پور ، پلاک 50 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

توسعه فناوری های نوین نهبندان

خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی ، شهرستان نهبندان ، بخش مرکزی ، شهر نهبندان، محله سر دشت ، کوچه معلم 2[شهیدهاشم پور1] ، خیابان شهید هاشم پور ، پلاک 50 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

کشاورزی و دامپروری ابراهیم آباد

خراسان جنوبی

نهبندان خ شهید سبز علی پ 77

بیشتر بدانید!
عمومی

کشاورزی و دامپروری اخوت نهبندان

خراسان جنوبی

نهبندان خ شهدا میدان شهید سبز علی قطعه 55

بیشتر بدانید!
عمومی

کشاورزی و دامپروری مرغ نهبندان

خراسان جنوبی

نهبندان روستای خوانشرف

بیشتر بدانید!
عمومی

کشاورزی و دامپروری طائر نهبندان

خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی - شهرستان نهبندان - بخش مرکزی - شهر نهبندان-محله بسیج-بلوار دانشگاه-خیابان شهیدرجایی-پلاک 87-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

کشاورزی و دامپروری نسرین

خراسان جنوبی

نهبندان کوچه مسجد گلستان پ 30

بیشتر بدانید!
عمومی

کشاورزی و دامپروری ولیعصر

خراسان جنوبی

نهبندان

بیشتر بدانید!
عمومی

کشاورزی و دامپروری بیابان

خراسان جنوبی

نهبندان روستای خونیک پایین

ورود به بخش کاربری