بیشتر بدانید!
عمومی

تولید روستایی اسفدن

خراسان جنوبی

قائن روستای اسفدن

بیشتر بدانید!
عمومی

سلامت گستر گناباد

خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی ، شهرستان قاینات ، بخش مرکزی ، شهر اسفدن، محله انقلاب ، کوچه رجایی12[مطهری11] ، خیابان مطهری ، پلاک 43 ، طبقه همکف

ورود به بخش کاربری