بیشتر بدانید!
عمومی

خیریه نور جوانان امید درمیان

استان خراسان جنوبی ، شهرستان درمیان ، بخش مرکزی ، شهر اسدیه، بافت قدیم ، خیابان کشاورز ، کوچه کشاورز 19 ، پلاک 0 ، طبقه اول

بیشتر بدانید!
عمومی

نوید دوباره لبخند

استان خراسان جنوبی ، شهرستان درمیان ، بخش مرکزی ، شهر اسدیه، محله شهرک دوم جدید ، خیابان شهید بهشتی ، کوچه شهیدبهشتی8[وحدت21] ، پلاک 0 ، طبقه اول

بیشتر بدانید!
عمومی

دفتر پیشخوان درمیان

خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی ، شهرستان درمیان ، بخش مرکزی ، شهر اسدیه، محله شهرک دوم جدید ، کوچه شهیدمطهری2[بهشتی1] ، خیابان شهید مطهری ، پلاک 0 ، طبقه اول

بیشتر بدانید!
گردشگری و هتل‌ها

غذای آماده سرآشپز کدبانو درمیان

خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی - شهرستان درمیان - بخش مرکزی - شهر اسدیه-محله شهرک اول قدیم-بلوار وحدت-کوچه وحدت 11-پلاک 2-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
مالی و اعتباری

صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی شهرستان درمیان

خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی - شهرستان درمیان - بخش مرکزی - شهر اسدیه-محله سایت اداری-خیابان هنرستان تلاش-بلوار وحدت-پلاک 0-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
مالی و اعتباری

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان

خراسان جنوبی

خراسان جنوبی - شهرستان درمیان - بخش مرکزی - شهر اسدیه-سایت اداری-خیابان هنرستان تلاش-بلوار وحدت-پلاک 0-طبقه همکف--

ورود به بخش کاربری