بیشتر بدانید!
عمومی

صمد آباد سبز علی آباد

- شهرستان خوسف - روستای علی آباد زارعین

بیشتر بدانید!
عمومی

کوشا بتن آرشام خاوران

استان خراسان جنوبی ، شهرستان خوسف ، بخش مرکزی ، شهر خوسف، محله شهرک صنعتی ، میدان (صنعت) ، خیابان (شبنم) ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

دامپروری و کشاورزی خوشه طلای معصوم آباد

استان خراسان جنوبی ، شهرستان خوسف ، بخش مرکزی ، دهستان خوسف ، روستا معصوم آباد، کوچه شرفی3 ، خیابان شرفی ، پلاک 0 ، انبارعلوفه ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

روستایی کشاورزی و دامپروری کویر نوردان تلاشگران دولت آباد

استان خراسان جنوبی - شهرستان خوسف - بخش جلگه ماژان - دهستان جلگه ماژان - روستا دولت آباد-کوچه پشت دهیاری-کوچه دهیاری-پلاک 15-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

تولید قیر و ایزوگام آسا بام شفق

استان خراسان جنوبی ، شهرستان خوسف ، بخش مرکزی ، دهستان خوسف ، آبادی شهرک صنعتی شهیدرحمانی(ش2)، شهرک صنعتی شهید رحمانی ، کوچه (نارنج 1) ، پلاک 0 ، تولید قیر غفوری -ا ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

دهیاری های جلگه ماژان خوسف

خراسان جنوبی - شهرستان خوسف بخش ماژان بخشداری ماژان - کدپستی 9734141438

بیشتر بدانید!
عمومی

ویرا ستاره ماژان

استان خراسان جنوبی ، شهرستان خوسف ، بخش جلگه ماژان ، شهر ماژان، محله ((شهرک بنیاد)) ، خیابان ((ارگ)) ، کوچه شهیددادی 1 ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

نوآوران جلگه ماژان

استان خراسان جنوبی ، شهرستان خوسف ، بخش جلگه ماژان ، شهر ماژان، محله ((شهرک بنیاد)) ، خیابان ((شهید یوسفیی)) ، میدان ((امام حسین (ع) )) ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

حقوقی و وکالت راضیه حسن نژاد

استان خراسان جنوبی ، شهرستان خوسف ، بخش مرکزی ، شهر خوسف، محله خووسف ، کوچه ((سیدحسن حسینی)) ، کوچه امام خمینی 23 ، پلاک 6 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

غیرانتفاعی فروغ مهر خاوران

خراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان خوسف اداره بهزیستی شهرستان کدپستی 9735131663

بیشتر بدانید!
عمومی

رهجویان توسعه و پیشرفت شهرستان خوسف

خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی - شهرستان خوسف - بخش مرکزی - شهر خوسف-خوسف پ-کوچه مطهری 16-خیابان شهید مطهری-پلاک 147-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

شیک پوشان گل همیشه بهار

خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی ، شهرستان خوسف ، بخش مرکزی ، شهر خوسف، محله خوووسف ، خیابان کوثر ، کوچه کوثر21 ، پلاک -27 ، آب4201 ، طبقه اول

بیشتر بدانید!
عمومی

کیان آرک رادمان

خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی ، شهرستان خوسف ، بخش مرکزی ، شهر خوسف، محله شهرک صنعتی ، کوچه (صنعت غربی1) ، خیابان (نارنج ) ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

کشاورزی مهدیار خوسف

خراسان جنوبی

- خوسف

بیشتر بدانید!
عمومی

توسعه ارتباط باهر

خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی ، شهرستان خوسف ، بخش جلگه ماژان ، شهر ماژان، محله ((شهرک بنیاد)) ، خیابان ((ارگ)) ، خیابان (اصلی) ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
تولید و صنایع

کانون فرهنگی اجتماعی بانوان زمرد کویر معدن قلعه زری خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

- شهر خوسف - روستای معدن قلعه زری

بیشتر بدانید!
تولید و صنایع

مصرف کارگران معدن مس قلعه زری

خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی - شهرستان خوسف - بخش جلگه ماژان - دهستان قلعه زری - روستا معدن قلعه زری-کوچه چاه موتور آب-خیابان ولیعصر-پلاک 77-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
تولید و صنایع

کشاورزی زنبور داران خوسف

خراسان جنوبی

خوسف

بیشتر بدانید!
تولید و صنایع

آترین زعفران شرق

خراسان جنوبی

شهرک صنعتی خوسف - قطعه 110 کارخانه آترین زعفران شرق

بیشتر بدانید!
مالی و اعتباری

صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان خوسف

خراسان جنوبی

خراسان جنوبی - شهرستان خوسف - بخش مرکزی - شهر خوسف-خووسف-کوچه باهنر 13-خیابان شهید باهنر-پلاک 42-طبقه همکف--

ورود به بخش کاربری