بیشتر بدانید!
عمومی

فنی مهندسی ایستا سازه زردکوه

شلمزار خیابان شهیدرجایی کوچه21

بیشتر بدانید!
عمومی

سعادت مشعل شهرکرد

شلمزار خ ملت ک دوم پ1426

بیشتر بدانید!
عمومی

قایم نور شلمزار

شلمزار فلکه نماز جنب کبابی محمد

بیشتر بدانید!
عمومی

حقوقی عدل آفرین دادگستر

چهارمحال وبختیاری

شلمزار فلکه شهرداری

بیشتر بدانید!
عمومی

زیبا سازان محسن

چهارمحال وبختیاری

شلمزار خ رسالت

بیشتر بدانید!
عمومی

هیئت ورزشی کشتی پهلوانی و زورخانه ای شهرستان کیار

چهارمحال وبختیاری

استان چهارمحال وبختیاری - شهرستان کیار - بخش مرکزی - شهر شلمزار-مسجد ابوالفضل-کوچه هادی-خیابان جانبازان-پلاک 22-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

فراگیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کیار

چهارمحال وبختیاری

چهارمحال و بختیاری- شهرستان کیار- شلمزار- اداره منابع طبیعی شهرستان کیار

بیشتر بدانید!
عمومی

کشاورزی مهر هفت شهرستان کیار شهر شلمزار

چهارمحال وبختیاری

شلمزار خیابان شهید باهنر،جنب میدان نماز

بیشتر بدانید!
عمومی

کشاورزی مهر چهارده شهرستان کیار شهر شلمزار

چهارمحال وبختیاری

شلمزار-خ ملت-کوچه شهاب

بیشتر بدانید!
عمومی

کشاورزی مهر شش شهرستان کیار شهر شلمزار

چهارمحال وبختیاری

شلمزار-خ ملت ک شهاب

بیشتر بدانید!
عمومی

اتحادیه صنفی مصالح ساختمانی شهرستان کیار

چهارمحال وبختیاری

استان چهارمحال وبختیاری - شهرستان کیار - بخش مرکزی - شهر شلمزار-شهرداری-کوچه سیدالشهدا-خیابان ولایت-پلاک 63-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

اتحادیه صنفی نانوایان وقنادان شهرستان کیار

چهارمحال وبختیاری

استان چهارمحال وبختیاری - شهرستان کیار - بخش مرکزی - شهر شلمزار-شهرداری-کوچه سیدالشهدا-خیابان ولایت-پلاک 63-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان کیار

چهارمحال وبختیاری

شهرستان کیار- شلمزار- فرمانداری کیار کد پستی 8817916694

بیشتر بدانید!
عمومی

کشاورزی مهر چهار شهرستان کیار شهرشلمزار

چهارمحال وبختیاری

شلمزار،خیابان انقلاب ،پلاک322،جنب دبیرستان دخترانه ولی عصر

بیشتر بدانید!
عمومی

حقوقی سروش سپنتای عدالت کیار

چهارمحال وبختیاری

استان چهارمحال وبختیاری ، شهرستان کیار ، بخش مرکزی ، شهر شلمزار، رجایی ، کوچه (28) ، بلوار شهید رجایی ، پلاک 84 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

هیئت ورزشی جودو شهرستان کیار

چهارمحال وبختیاری

استان چهارمحال وبختیاری - شهرستان کیار - بخش مرکزی - شهر شلمزار-مسجد ابوالفضل-کوچه هادی-خیابان جانبازان-پلاک 22-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

هیئت ورزشی کوهنوردی شهرستان کیار

چهارمحال وبختیاری

استان چهارمحال وبختیاری - شهرستان کیار - بخش مرکزی - شهر شلمزار-مسجد ابوالفضل-کوچه هادی-خیابان جانبازان-پلاک 22-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

هیئت ورزشی والیبال شهرستان کیار

چهارمحال وبختیاری

استان چهارمحال وبختیاری - شهرستان کیار - بخش مرکزی - شهر شلمزار-مسجد ابوالفضل-کوچه هادی-خیابان جانبازان-پلاک 22-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

هیئت پزشکی ورزشی شهرستان کیار

چهارمحال وبختیاری

استان چهارمحال وبختیاری - شهرستان کیار - بخش مرکزی - شهر شلمزار-مسجد ابوالفضل-کوچه هادی-خیابان جانبازان-پلاک 22-طبقه همکف-

ورود به بخش کاربری