بیشتر بدانید!
عمومی

مسافربری راه پیما بازفت

کوهرنگ بخش بازفت روستای چم قلعه

بیشتر بدانید!
عمومی

هیات ورزشی فوتبال بخش بازفت

چهارمحال وبختیاری

استان چهارمحال وبختیاری - شهرستان کوهرنگ - بخش بازفت - شهر بازفت-کمیته امداد-خیابان اصلی-کوچه فروردین-پلاک 0-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

هیئت ورزشهای همگانی بخش بازفت

چهارمحال وبختیاری

استان چهارمحال وبختیاری ، شهرستان کوهرنگ ، بخش بازفت ، دهستان بازفت پایین ، روستا تبرک سفلی، تبرک سفلی ، کوچه شهید خداوردی ، خیابان جاده اصلی ، پلاک 25 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

خورشید بازفت

چهارمحال وبختیاری

شهر کرد روستای موزربازفت

بیشتر بدانید!
عمومی

تولیدی توزیعی جنگل نشینان زاگرس سبز بازفت

چهارمحال وبختیاری

شهرستان کوهرنگ- بخش بازفت

بیشتر بدانید!
گردشگری و هتل‌ها

گردشگری بازفت گردش یار زاگرس

چهارمحال وبختیاری

چهارمحال وبختیاری - شهرستان کوهرنگ - بخش بازفت - دهستان بازفت پایین - روستا تبرک سفلی-چم قریب-کوچه فضای سبز-کوچه جوی-پلاک 2-طبقه همکف--

ورود به بخش کاربری