بیشتر بدانید!
عمومی

رها آماتیس نور

استان تهران ، شهرستان ری ، بخش کهریزک ، دهستان کهریزک ، روستا شهرسنگ، (شهرسنگ ) ، خیابان اصلی شهرسنگ ، کوچه ششم گل لاله ، پلاک 4 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

زرین سازه پرهام

استان تهران - منطقه 18 ، شهرستان ری ، بخش کهریزک ، شهر باقر شهر، محله باقر شهر ، خیابان شهید بیک محمدی ، خیابان شهید فرهاد کشاورز ، پلاک 13 ، طبقه دوم ، واحد 7

بیشتر بدانید!
عمومی

زیبا طب الینا

استان تهران ، شهرستان ری ، بخش کهریزک ، شهر کهریزک، (کهریزک) ، زمینهای علی اکبر کاظمی ، خیابان پاسدار گمنام ، کوچه پاسدارگمنام هشتم ، پلاک 0 ، قطعه 11 ، طبقه چهارم

بیشتر بدانید!
عمومی

حقوقی عدالت جویان هانا

باقر شهر(کهریزک) روبروی شهرداری ک احمد علی شمس پ 6 ط دوم واحد 4 کد پستی 1814184885

بیشتر بدانید!
عمومی

پترو آرمان پلیمر پارس

تهران – شهرستان ری - بخش کهریزک - دهستان کهریزک - روستا شهرک احمداباد-(شهرک احمد آباد)- خیابان احمدیه -خیابان مسجد-پلاک 21-طبقه همکف __

بیشتر بدانید!
عمومی

اندیشه سازان دماوند

استان تهران - منطقه 18شهرستان ری -بخش کهریزک-شهر کهریزک محله (کهریزک) کوچه زمین زراعتی بلوار غدیر پلاک 0طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

رامان نوین پایتخت

تهران ، شهرستان ری ، بخش کهریزک ، شهر کهریزک، (کهریزک) ، خیابان سی متری شورا ، خیابان امام حسن مجتبی ، پلاک 0 ، ساختمان مسکن مهر آفتاب ، بلوک 26(گلایل) ، طبقه همکف ، واحد 2-به کد پستی1816132205

بیشتر بدانید!
عمومی

پیشران کنترل پارس

تهران-پاکدشت-شریف آباد-کریم آباد-آبادی کهزیرک-(کهریزک)-خیابان فرعی-خیابان اصلی-پلاک 0-طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

امیران تجارت قیر جی

استان تهران- شهرستان ری- بخش کهریزک- دهستان کهریزک- روستا شهر سنگ- محله (شهرسنگ)- خیابان صنعت - کوچه شهدای وطن 2- پلاک 4- طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

گروه تولیدی پوشاک طرفه بانو

استان تهران ، شهرستان ری ، بخش کهریزک ، شهر باقر شهر، محله باقر شهر ، بلوار غدیر ، بن بست شهید ذبیح اله زارعی ، پلاک 96 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

آساک آسانبر ماندگار

تهران کهریزک خیابان مصطفوی بوستان چهار باغ کوچه کریمی ساختمان الماس قطعه 128

بیشتر بدانید!
عمومی

برنا صنعت راستین

استان تهران - منطقه 18 ، شهرستان ری ، بخش کهریزک ، دهستان کهریزک ، روستا طورقوزآباد، محله (طورقوزآباد) ، خیابان مهاجر ، خیابان ورودی طورقوزآباد ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

حاتم تجارت هیوا

استان تهران - منطقه 18 ، شهرستان ری ، بخش کهریزک ، دهستان کهریزک ، روستا شهرسنگ، محله (شهرسنگ ) ، خیابان اصلی شهرسنگ ، کوچه ششم گل لاله ، پلاک 0 ، قطعه 24 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

پیشتاز تجهیز آمیتیس

شهرری جاده قم کهریزک کوچه درختی کوچه فردوسی پلاک 7

بیشتر بدانید!
عمومی

معجزه نیروی ایرانیان

کهریزک بلوار حکیم زاده بعد از امام زاده ابراهیم و اسماعیل جنب باغچه شاپرک پ16

بیشتر بدانید!
عمومی

آیلین تجارت پارسه

استان تهران ، شهرستان ری ، بخش کهریزک ، دهستان کهریزک ، روستا شهرسنگ، (شهرسنگ ) ، خیابان چهارم گل شقایق ، خیابان چهارم گل نسترن ، پلاک 0 ، قطعه 2 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

آرمان نگین آفتاب

شهرری کهریزک روبه روی آتش نشانی مجتمع خلیج فارس طبقه 2 پلاک 40

بیشتر بدانید!
عمومی

آیهان فولاد آسیا

استان تهران - منطقه 18 ، شهرستان ری ، بخش کهریزک ، شهر باقر شهر، محله باقر شهر ، بلوار غدیر ، بن بست شهید حسنعلی فراست ، پلاک -65 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

آفرینش مهر راگا

شهر ری جاده قدیم قم کهریزک بلوار حکیم زاده خ امامزاده خ شهید بهشتی پ 72

بیشتر بدانید!
عمومی

نیک ساتر مانا

استان تهران - منطقه 18 ، شهرستان ری ، بخش کهریزک ، دهستان کهریزک ، روستا مهدی آباد، محله (مهدی آباد) ، خیابان شکوفه ، خیابان آتش پنجه ، پلاک 15 ، طبقه همکف

ورود به بخش کاربری