بیشتر بدانید!
عمومی

رادین صنعت آمیتیس گلستان

استان تهران ، شهرستان بهارستان ، بخش گلستان ، شهر صالحیه، محله صالحیه ، 63146 ، کوچه ((حمید کریمی)) ، کوچه مرداد سوم ، پلاک -32 ، طبقه اول

بیشتر بدانید!
عمومی

عمران سازه گستر دهکده هیوا

استان تهران ، شهرستان بهارستان ، بخش گلستان ، شهر صالحیه، محله صالحیه ، کوچه نگارستان هفدهم ، خیابان پانزده متری دو[صبا] ، پلاک -212 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

برنا ایده گستر آرمین

استان تهران ، شهرستان بهارستان ، بخش گلستان ، شهر صالحیه، محله صالحیه ، خیابان شهید علی اصغر بختیاری ، خیابان شهید مهدی نقاوت ، پلاک 11 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

عمرانی سرور گستر فرداد

استان تهران ، شهرستان بهارستان ، بخش گلستان ، شهر صالحیه، صالحیه ، کوچه 6 متری بهار ، خیابان 10متری بوستان ، پلاک 90 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

هادی شعله نسیم

استان تهران ، شهرستان بهارستان ، بخش گلستان ، شهر صالحیه، محله شهرک امام علی ، خیابان (20 متری امام علی ) ، کوچه میلان بیست و سوم ، پلاک 2 ، طبقه اول

ورود به بخش کاربری