بیشتر بدانید!
عمومی

فروزان گستر بردستان

دیر بردستان خ دانش اموز محله شهید حسن زاده

بیشتر بدانید!
عمومی

افروغ صنعت گچساران

دوگنبدان پل بردستانی

بیشتر بدانید!
عمومی

مرجان میگو دیر

استان بوشهر - شهرستان دیر - بخش مرکزی - شهر بردستان-اصلی-خیابان اصلی-خیابان جاده اصلی به سمت دیر-پلاک 0-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

سادات یاقوت آداک گروه هشت هزار و پانصد و سی و هفت

استان بوشهر ، شهرستان دیر ، بخش مرکزی ، شهر بردستان، اصلی ، خیابان اصلی ، خیابان جاده اصلی به سمت دیر ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

پرورش شتر دلشوری جمرک گروه هشت هزار و پانصد و ده

استان بوشهر - شهرستان دیر - بخش مرکزی - شهر بردستان-اصلی-خیابان اصلی-خیابان جاده اصلی به سمت دیر-پلاک 0-طبقه همکف-

ورود به بخش کاربری