بیشتر بدانید!
عمومی

آرال سازه جنوب گروه هفت هزار و صد و چهارده

استان بوشهر - شهرستان دیر - بخش مرکزی - دهستان اولی - روستا اولی جنوبی-محله اصلی-خیابان جاده بردخون دیر-خیابان اولی-پلاک 8-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

سبزینه کناری جنوب گروه هفت هزار و صد و سی و پنج

استان بوشهر - شهرستان دیر - بردخون

بیشتر بدانید!
عمومی

مهر پروار دشت دورنگ گروه پنج هزارو صدو سی و یک

بوشهر،بردخون چهار باند جدید بوشهر ،دوحه کناری

بیشتر بدانید!
عمومی

خدمات ارتباطی مرز پرگهر بردخون

بردخون--روستای کناری-خیابان اصلی

بیشتر بدانید!
عمومی

فاطمه الزهرا س

بوشهر

بردخون خیابان اصلی موسسه خیریه فاطمه الزهرا (س)

ورود به بخش کاربری