بیشتر بدانید!
عمومی

پیشخوان خدمات کاکی کوثر

استان بوشهر ، شهرستان دشتی ، بخش کاکی ، شهر کاکی، محله بازار ، بلوار شهیدباهنر ، خیابان دانش آموز ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

نهال سرای جوانه سبز

استان بوشهر ، شهرستان دشتی ، بخش کاکی ، شهر بادوله، اصلی ، کوچه ((بنیادی)) ، خیابان بردستانی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

زرین کشت تلخو دشتی گروه شش هزار و سی و هشت

بوشهر- دشتی - خورموج- کاکی- روستای تلخو - دفتر تعاونی

بیشتر بدانید!
عمومی

مهرجویان مندستان جنوب

بوشهر-شهر کاکی-جنوبی-کوچه عقابجو-کوچه عفاف-پلاک 0-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

کوثران پردیس خلیج فارس

خورموج کاکی بادوله واقع در منزل سردار زارعی

بیشتر بدانید!
عمومی

نوید آسمان افتخار جنوب

استان بوشهر ، شهرستان دشتی ، بخش کاکی ، شهر کاکی، اصلی ، بلوار ولیعصر ، کوچه رسالت ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

فرهنگی ورزشی کیان نام آوران ورزش بادوله

استان بوشهر - شهرستان دشتی - بخش کاکی - شهر بادوله-کوچه درگویی-کوچه ((باغ))-پلاک 0-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

تولیدی پوشاک زرین دوخت مندستان گروه شش هزارو صد و هشت

استان بوشهر ، شهرستان دشتی ، بخش کاکی ، شهر بادوله، اصلی ، خیابان شهید کمالی ، کوچه ((اسماعیلی)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

محصولات روستایی حورا بافت گنخک گروه شش هزار و صد و پنجاه

استان بوشهر ، شهرستان دشتی ، بخش کاکی ، دهستان کاکی ، روستا گنخک شیخی، محله اصلی ، کوچه احمدی ، کوچه قادری ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

سبز گستر جنوب گروه چهار هزارو نهصدو سی و هفت

استان بوشهر - شهرستان دشتی - بخش کاکی - دهستان کاکی - روستا بنیاد-بنیاد-خیابان اصلی-خیابان شهداء-پلاک 0-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

پرتو نوآوران سلامت خلیج فارس

کاکی، شمال خیابان شهید بهشتی، کوچه خاتم، پلاک 7

بیشتر بدانید!
عمومی

خیریه منتظران ظهور شهر کاکی

استان بوشهر - شهرستان دشتی - بخش کاکی - شهر کاکی-بازار-کوچه زارعی-بلوار بسیج-پلاک 0-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

فخر گستر نگین جنوب گروه شش هزار و صد و سی و سه

استان بوشهر ، شهرستان دشتی ، بخش مرکزی ، دهستان مرکزی ، روستا مل گل، محله ندارد ، خیابان خورموج به کاکی ، کوچه شهادت ، پلاک 2 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

خدماتی خورشید طلوع درگو

استان بوشهر - شهرستان دشتی - بخش کاکی - دهستان کاکی - روستا تلخو-اصلی-خیابان اصلی-خیابان جاده اصلی بوشهر کنگان-پلاک 0-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

پارس سدروس فناور

بوشهر - شهرستان دشتی - بخش کاکی - دهستان کاکی - روستا تلخو-اصلی-کوچه عبداللهی-کوچه درگویی-پلاک 0-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

دریا شیمی تجهیز آزما

استان بوشهر ، شهرستان دشتی ، بخش کاکی ، شهر کاکی، محله بازار ، کوچه کشاورز ، خیابان امام حسن مجتبی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

ورتا تجارت آرتا جنوب

استان بوشهر ، شهرستان دشتی ، بخش کاکی ، شهر بادوله، کوچه انقلاب ، خیابان کنگان_خورموج ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

پیشخوان دولت نوید آراد پاسارگاد

استان آذربایجان غربی ، شهرستان پیرانشهر ، بخش مرکزی ، شهر پیرانشهر، محله 15خرداد جنوبی ، کوچه شهید محمدمام کاکی ، خیابان دکتر شریعتی ، پلاک 1783 ، طبقه همکف

ورود به بخش کاربری