بیشتر بدانید!
عمومی

شیوا طب پارسیان

استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزی ، شهر شاهین شهر، محله فردوسی ، خیابان فردوسی ، کوچه فرعی 19شرقی[فرعی19غربی] ، پلاک 5 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

تامین تجهیز صنعت بهورزان

استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزی ، شهر شاهین شهر، محله مدرس ، بلوار میرزای شیرازی ، خیابان مدرس ، پلاک 130 ، مجتمع جهان ، طبقه سوم ، واحد 4

بیشتر بدانید!
عمومی

پیشرو صنعت سازان باتاب پارس

استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزی ، شهر شاهین شهر، شهیددکتربهشتی ، بلوار شهیددکتر بهشتی ، کوچه یکم شرقی[یکم غربی] ، پلاک 96 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

حسابداری دانش تراز روز

استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزی ، شهر شاهین شهر، محله مدرس ، کوچه فرعی 1 شمالی ، کوچه فرعی اول شرقی [فرعی اول غربی] ، پلاک 48 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

اتحادیه صنف قنادان و شیرینی فروشان شهرستان شاهین شهر و میمه

استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزی ، شهر شاهین شهر، فردوسی ، بلوار فردوسی ، کوچه فرعی2شرقی[فرعی2غربی] ، پلاک -27 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

دفتر خدمات پیشخوان داده گستر شهر سنگ

استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش میمه ، شهر لای بید، محله بنیاد ، کوچه مهدیه ، بلوار امام خمینی ، پلاک 36 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

تجارت هشت بهشت اسپادانا

استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزی ، شهر شاهین شهر، محله هشت بهشت ، کوچه نیم فرعی5غربی[فرعی3شرقی-فرعی4] ، بلوار هشت بهشت ، پلاک 93 ، مجتمع تجاری ارکیده ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

طلوع سلامت اسپادانا

اصفهان-شاهین شهر و میمه-مرکزی-مورچه خورت-روستا شهرک صنعتی شمال اصفهان-شهرک صنعتی شمال اصفهان-بلوار امام رضا-خیابان طلایه داران 19-پلاک 1-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

پویا صنعت صدر آزما

استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزی ، دهستان مورچه خورت ، روستا شهرک صنعتی شمال اصفهان، شهرک صنعتی شمال اصفهان ، فاز 2 ، خیابان پنجم ، کوچه صنعتگران 44 ، پلاک 2 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

بازرگانی سیمرغ زرین بهشت برین

استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزی ، شهر شاهین شهر، محله هشت بهشت ، بلوار هشت بهشت ، کوچه فرعی 8غربی ، پلاک 27 ، مجتمع تجاری نگین1 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

ارمغان صنعت میلاد

اصفهان-شاهین شهر و میمه-مرکزی-مورچه خورت-روستا شهرک صنعتی مورچه خور-شهرک صنعتی مورچه خورت-خیابان رازی-خیابان بوعلی هفتم-پلاک 0-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

معدنی و صنعتی کانسار آذرین کاشان

میمه - خیابان سعدی - کوچه سوم - پلاک 3

بیشتر بدانید!
عمومی

جاده طلایی سپاهان

استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزی ، دهستان برخوارغربی ، روستا پالایشگاه اصفهان، محله پالایشگاه اصفهان ، بزرگراه تهران به اصفهان ، بلوار پالایشگاه ، پلاک 0 ، طبقه همکف ، واحد 6

بیشتر بدانید!
عمومی

شعبه: پترو کانه اشکان

به : استان اصفهان - شهرستان شاهین شهر و میمه - بخش مرکزی - دهستان مورچه خورت - روستا شهرک صنعتی مورچه خور-شهرک صنعتی مورچه خورت-خیابان بوعلی هفتم-خیابان فرعی دوم-پلاک 555-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

مجتمع تولیدی شن و ماسه پانسار کبیر کوه

ملکشاهی کیلومتر یک جاده میمه

بیشتر بدانید!
عمومی

صدرا فولاد پارتاک

استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزی ، دهستان مورچه خورت ، روستا شهرک صنعتی شمال اصفهان، شهرک صنعتی شمال اصفهان ، بلوار امام رضا ، خیابان اندیشمندان 22 ، پلاک 21 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

آذین فولاد صدرا

استان اصفهان - شهرستان شاهین شهر و میمه - بخش مرکزی - دهستان مورچه خورت - روستا شهرک صنعتی شمال اصفهان-شهرک صنعتی شمال اصفهان-بلوار امام رضا-خیابان اندیشمندان 22-پلاک 28-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

مجتمع صنایع غذایی فرخ مهر اسپادانا

استان اصفهان - شهرستان شاهین شهر و میمه - بخش مرکزی - دهستان مورچه خورت - روستا شهرک صنعتی مورچه خور-شهرک صنعتی مورچه خورت-خیابان اصلی-خیابان بوعلی ششم-پلاک 528-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

مجتمع صنایع غذایی مهستان یاس میمه

میمه خیابان فرهنگ - روبروی مسجد جامع - پلاک 1

بیشتر بدانید!
عمومی

نگارین سیمای آرمانشهر

استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزی ، دهستان برخوارغربی ، روستا مجتمع صنعتی سنگبری و، محله ندارد ، خیابان فرعی 2 ، خیابان 36 ، پلاک 728 ، طبقه همکف

ورود به بخش کاربری