بیشتر بدانید!
عمومی

آرکا استیل صنعت البرز

استان البرز ، شهرستان نظرآباد ، بخش تنکمان ، دهستان تنکمان جنوبی ، روستا فخرایران، محله ندارد ، خیابان شهیددانش ، خیابان استخر ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

معراج بهینا مهر البرز

استان البرز ، شهرستان نظرآباد ، بخش تنکمان ، شهر تنکمان، شهر تنکمان ، کوچه (احداثی) ، کوچه ششم شرقی ، پلاک 12 ، پلاک آب33465 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

خیریه شمیم مهربانی دنگیزک

البرز - شهرستان نظرآباد - بخش تنکمان - دهستان تنکمان جنوبی - روستا دنگیزک-خیابان امام خمینی-بن بست گلستان هشتم-پلاک 0-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

مسکن کارکنان شهرداری تنکمان

نظراباد تنکمان خیابان انقلاب خیابان حافظ ساختمان مرکزی شهرداری تنکمان

بیشتر بدانید!
عمومی

اطلس جامه نگین سپهر

البرز-نظرآباد-تنکمان-تنکمان جنوبی-روستا فخرایران-بلوار شهدا-خیابان مسجد-پلاک 0-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

داده گستران البرز آسیا

البرز - شهرستان نظرآباد - بخش تنکمان - دهستان تنکمان جنوبی - روستا فخرایران-خیابان شهیددانش-خیابان استخر-پلاک 0-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

صنعت کاران متحد آپادانا

استان البرز ، شهرستان نظرآباد ، بخش تنکمان ، دهستان تنکمان جنوبی ، روستا ابراهیم بیگی، محله ندارد ، خیابان امام خمینی ، بن بست یاس 10 ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

حریق انرژی البرز

البرز

استان البرز ، شهرستان نظرآباد ، بخش تنکمان ، دهستان تنکمان شمالی ، روستا بختیار، محله ندارد ، خیابان باهنر ، خیابان امام خمینی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

اوج سبز کوش دایان

البرز

استان البرز - شهرستان نظرآباد - بخش تنکمان - دهستان تنکمان جنوبی - روستا فخرایران-خیابان شهیددانش-خیابان استخر-پلاک 0-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

تولیدی پوشاک مهفام قائم

البرز

نظر آباد تنکمان خیابان امام خمینی (ره ) جنب پمپ بنزین

بیشتر بدانید!
عمومی

آرمان پروران مادیار

البرز

استان البرز ، شهرستان نظرآباد ، بخش تنکمان ، دهستان تنکمان شمالی ، روستا قاسم آباد کوچک، خیابان (اصلی) ، خیابان شهداء شمالی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

ورود به بخش کاربری