بیشتر بدانید!
عمومی

گفتمان میهن ایرانیان

البرز

استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ ، بخش مرکزی ، شهر شهرجدیدهشتگرد، محله شهرجدید فاز1 ، خیابان اسکان ، کوچه (آسایش چهارم) ، پلاک 0 ، طبقه اول

بیشتر بدانید!
عمومی

قصر شیشه ای زاگرس

البرز

استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ ، بخش مرکزی ، شهر شهرجدیدهشتگرد، شهرجدید فاز1 ، بلوار شقایق ، کوچه شقایق جنوبی ، پلاک 70 ، طبقه اول ، واحد 3

بیشتر بدانید!
عمومی

عمران ملک آتیه البرز

البرز

استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ ، بخش مرکزی ، شهر شهرجدیدهشتگرد، محله شهرجدید فاز2 محله 3 ، خیابان حافظ جنوبی ، بلوار شهریار شمالی ، پلاک 0 ، طبقه اول

بیشتر بدانید!
عمومی

آکو آریا پیچ

البرز

استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ ، بخش مرکزی ، شهر شهرجدیدهشتگرد، محله شهرجدید فازیک ، خیابان کامران ، بن بست کامران یکم ، پلاک 91 ، ورودی اول ، طبقه دوم ، واحد 5

بیشتر بدانید!
عمومی

درفک کهکشان

البرز

استان البرز - شهرستان ساوجبلاغ - بخش مرکزی - شهر شهرجدیدهشتگرد-شهرجدید فاز1-کوچه (پارک ولیعصر)-بلوار ارکیده-پلاک 186-ساختمان فدک-طبقه اول-واحد 2

بیشتر بدانید!
عمومی

به نما کاران بوم سفید نما کوب

البرز

استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ ، بخش مرکزی ، شهر شهرجدیدهشتگرد، فاز7شهرجدید هشتگرد ، خیابان پویش ، خیابان الوند ، پلاک 0 ، مجتمع ایران خودرو ، بلوک 314 ، طبقه چهارم ، واحد 13

بیشتر بدانید!
عمومی

ایده سازان قرن صنعت البرز

البرز

استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ ، بخش مرکزی ، شهر شهرجدیدهشتگرد، محله فاز7شهرجدید هشتگرد ، خیابان فردوس ، خیابان (تعاونی گیسون) ، پلاک 0 ، مجتمع کیسون ، بلوک C ، طبقه منفی 1

بیشتر بدانید!
عمومی

نیلگون صنعت برتر قرن

البرز

استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ ، بخش مرکزی ، شهر شهرجدیدهشتگرد، محله شهرجدیدفاز2محله 1 ، کوچه عمران دوم ، کوچه عمران سوم ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

آویژه معاصر آکام

البرز

استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ ، بخش مرکزی ، شهر شهرجدیدهشتگرد، محله فاز 4شهرجدیدهشتگرد ، خیابان عقیق ، بن بست عقیق 7 ، پلاک 0 ، مجتمع وریچ ، بلوک 41 ، طبقه دوم ، واحد 5

بیشتر بدانید!
عمومی

آداک خوراک آویژه

البرز

استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ ، بخش مرکزی ، شهر شهرجدیدهشتگرد، محله شهرجدید فاز2 محله 4 ، خیابان شهید مسیح صلاحی ، کوچه دوم ، پلاک 0 ، قطعه 1038 ، طبقه اول

بیشتر بدانید!
عمومی

ساختمانی استحکام ساز هیوای عظیم

البرز

استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ ، بخش مرکزی ، شهر شهرجدیدهشتگرد، محله شهرجدید فاز2 محله 3 ، کوچه (فرعی باقرخان وحافظ شمالی) ، خیابان حافظ شمالی ، پلاک 20 ، قطعه182 ، طبقه دوم ، واحد 3

بیشتر بدانید!
عمومی

ویرا صنعت آدنیس

البرز

استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ ، بخش مرکزی ، شهر شهرجدیدهشتگرد، محله شهرجدیدفاز2محله 1 ، خیابان شبدیز ، کوچه شبدیز چهارم ، پلاک 30 ، قطعه244 ، طبقه دوم ، واحد 6

بیشتر بدانید!
عمومی

تعاونی یگانه گستر عمران ایرانیان (workappco.com)

البرز

البرز شهر شهرجدیدهشتگرد-شهرجدید فاز1-خیابان اسکان-بن بست اسکان هفتم-پلاک -193-طبقه اول-واحد 1-

بیشتر بدانید!
عمومی

بهسازان حاتم

تهران

تهران شهرجدیدهشتگرد ساختمانهای شهاب خودرو بلوک3

بیشتر بدانید!
عمومی

صدرا بنیان لیان سازه

البرز

استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ ، بخش مرکزی ، شهر شهرجدیدهشتگرد، محله شهرجدیدفاز2محله 1 ، کوچه (دوم) ، کوچه (تجاری اول) ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

مبتکران ایده ساز نوین مهام

البرز

استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ ، بخش مرکزی ، شهر شهرجدیدهشتگرد، محله شهر جدید هشتگرد فاز4 ، خیابان (ایران سابله) ، خیابان آفتاب ، پلاک 0 ، مجتمع هودر ، بلوک 4 ، طبقه سوم ، واحد 10

بیشتر بدانید!
عمومی

آذر پارس آریا دانشوران

البرز

استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ ، بخش مرکزی ، شهر شهرجدیدهشتگرد، محله شهرجدید فاز1 ، بلوار ارکیده ، کوچه شهیدسردار علی اصغر ابراهیمی ، پلاک 0 ، قطعه 71 ، طبقه سوم ، واحد 6

بیشتر بدانید!
عمومی

خدماتی فیدار مهام زاگرس

البرز

استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ ، بخش مرکزی ، شهر شهرجدیدهشتگرد، فاز 4شهرجدیدهشتگرد ، خیابان عرفان ، کوچه عرفان 13 ، پلاک 0 ، مجتمع کوثران ، بلوک B10 ، طبقه همکف ، واحد 2

بیشتر بدانید!
عمومی

تفریحی گردشگری مهر گستر ابرو باد

البرز

شهرجدیدهشتگرد فاز یک ابتدای بلوار ارکیده مجتمع فدک واحد 5

بیشتر بدانید!
عمومی

پرگاس تجارت نورسا

البرز

استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ ، بخش مرکزی ، شهر شهرجدیدهشتگرد، محله شهرجدید فازیک ، کوچه کوشش 2 ، بلوار (تلاش) ، پلاک 0 ، طبقه اول ، واحد 2

ورود به بخش کاربری