بیشتر بدانید!
عمومی

تاکسی تلفنی فاتحان راه خلق

مبارکه کرکوند محله سورچه پائین کوچه شکیبا

بیشتر بدانید!
عمومی

تیام زرین پویا

استان اصفهان ، شهرستان مبارکه ، بخش مرکزی ، شهر کرکوند، محله فولاد ، کوچه ((فرعی دوم)) ، جاده فولاد مبارکه ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

مسکن کارکنان شهرداری کرکوند

مبارکه شهر کرکوند بلوار امام خمینی ساختمان شهرداری مبارکه

بیشتر بدانید!
عمومی

زایند پارس سپاهان

مبارکه - کرکوند - بلوار امام خمینی - خیابان شریعتی

بیشتر بدانید!
عمومی

صنعت کاران سیال پولاد سپاهان

مبارکه - کرکوند - خیابان مسجد جامع - کوچه خجسته

بیشتر بدانید!
عمومی

شادمان کار لنجان

مبارکه شهر کرکوند بلوار امام خمینی جنب پل ولی عصر

بیشتر بدانید!
عمومی

بهمن گستر لنجان

مبارکه کرکوند بلوار امام خمینی نبش کوچه پیروزی

بیشتر بدانید!
عمومی

متین صنعت آپادانا

استان اصفهان - شهرستان مبارکه - بخش مرکزی - شهر کرکوند-کرکوند-کوچه ایثار 4-کوچه ورزشگاه-پلاک 0-طبقه زیر زمین-

بیشتر بدانید!
عمومی

احسان سازه سپاهان نوید

مبارکه کرکوند بلوار امام خمینی کوچه هاتف بن بست تابش

بیشتر بدانید!
عمومی

رادین فولاد لنجان

استان اصفهان ، شهرستان مبارکه ، بخش مرکزی ، شهر کرکوند، محله ولی عصر ، خیابان ولی عصر ، کوچه طلوع 16 ، پلاک 0 ، طبقه اول

بیشتر بدانید!
عمومی

آریا فولاد نقش جهان

اصفهان

مبارکه کرکوند خیابان ولیعصر کوچه طلوع 24

بیشتر بدانید!
عمومی

الزام نور سپاهان

اصفهان

مبارکه - روبروی پمپ بنزین کرکوند - جنب رستوران بهار

بیشتر بدانید!
عمومی

بهفر پرداز ارشاک پردیس

اصفهان

مبارکه - میدان شهر کرکوند - خیابان مجتمع فولاد مبارکه

بیشتر بدانید!
تولید و صنایع

آهن دژ سپاهان

اصفهان

مبارکه کرکوند خیابان حافظ کوچه رازی بن بست ندا

بیشتر بدانید!
نیرو

محرک گاز کرکوند

اصفهان

مبارکه کرکوند بلوار امام خمینی نرسیده به میدان فولاد

ورود به بخش کاربری