بیشتر بدانید!
عمومی

راستین تجارت کوروش

تهران-شریعتی – خیابان وحید دستگردی (ظفر) خیابان گوی آبادی – کوچه شاهین پلاک 3

بیشتر بدانید!
عمومی

مهر پترو کیمیا

تهران خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر) بین نفت شمالی و بزرگراه مدرس پلاک 230واحد3

بیشتر بدانید!
عمومی

طرح تدبیر آژند

خ دستگردی (ظفر) ک فرید افشار انتهای ک بابک شرقی ساختمان مهگل پ 34 واحد 11

بیشتر بدانید!
عمومی

گروه بین المللی بام ظفر ایرانیان

استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کاووسیه ، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی ، بلوار نلسون ماندلا ، پلاک 114 ، طبقه سوم ، واحد جنوبی

بیشتر بدانید!
عمومی

پیشتازان تجارت آپادانا

خیابان وحید دستگردی (ظفر)- خیابان فرید افشار- پلاک 2- واحد 11

بیشتر بدانید!
عمومی

صنعت سازان تجارت توسکا

خ شهید دستگردی (ظفر ) ک ناجی ک فرزام پ29 واحد 252

بیشتر بدانید!
عمومی

آسمان سکنی ایرانیان

تهران خ ظفر وحید دستگردی خ فرید افشار ک دولتشاد غربی پ30 واحد 2

بیشتر بدانید!
عمومی

مهاجر الهه آسمان

استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کاووسیه ، کوچه کاظمی ، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی ، پلاک 324 ، طبقه اول ، واحد غربی

بیشتر بدانید!
عمومی

فیدار خودرو پارسیان

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله حسن آباد - زرگنده ، خیابان شهید مرتضی فرید افشار ، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی ، پلاک 187 ، طبقه دوم ، واحد 8

بیشتر بدانید!
عمومی

آذرخش سپید

خ دستگرد کوچه چهل توت

بیشتر بدانید!
عمومی

وریا سارال کابوک

روستای دستگردامامزاده خ ولیعصر کوچه نصر

بیشتر بدانید!
عمومی

گروه ادیبان پارس

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، کاووسیه ، کوچه کاظمی ، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی ، پلاک 344 ، طبقه اول

بیشتر بدانید!
عمومی

نیر فور فرانس

تهران خ دستگردی ش 309 ط 4

بیشتر بدانید!
عمومی

مجتمع مسکونی گیلارای نمک آبرود

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله ظفر-خیابان شهید حسن آقازاده فرد(اطلسی)-خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی-پلاک 74-طبقه پنجم-واحد 9

بیشتر بدانید!
عمومی

خیریه نیک اندیش مهر آوران زیبا شهر

.مبارکه- زیبا شهر-دستگرد مهر آوران-خیابان علی ابن ابیطالب-روبروی مسجد ابوالفضل(ع

بیشتر بدانید!
عمومی

مطالعات وپژوهشهای تاریخی سیاسی پارس

تهران شهر تهران-ظفر-خیابان شهیدعلی اصغرگوی آبادی-خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی-پلاک 75-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

حامد ماهشهر

تهران-قلهک-خیابان دکتر علی شریعتی-خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی-پلاک 9-ساختمان آفتاب-طبقه همکف-واحد 2-

بیشتر بدانید!
عمومی

فرهنگی و آموزشی تعالی نسل فرید

تهران-ظفر-خیابان شهیدعلی اصغرگوی آبادی-خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی-پلاک 111-طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

تعالی پویا ایرانیان

استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله داوودیه ، خیابان شهید حسن آقازاده فرد(اطلسی) ، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی ، پلاک 74 ، طبقه سوم ، واحد 6

بیشتر بدانید!
عمومی

منسوجات نبافته آراء

تهران-ولیعصر-بلوار نلسون ماندلا-خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی-پلاک 291-طبقه دوم -

ورود به بخش کاربری