بیشتر بدانید!
عمومی

طرح و اندیشه نوآوران نسیم وحی

استان تهران - شهرستان ری - بخش کهریزک - شهر باقر شهر-باقرشهر جعفرآباد-بلوار غدیر-بن بست شهید حسنعلی فراست-پلاک 0-مجتمع تجاری اداری ارغوان-طبقه دوم-

بیشتر بدانید!
عمومی

طراحی اتوماسیون نوین پردازش ایلیا

استان تهران - منطقه 18 ، شهرستان تهران ، بخش آفتاب ، دهستان آفتاب ، روستا جعفرآبادباقراف، محله (جعفرآباد باقراف) ، خیابان جعفرآباد باقراف . ، خیابان لاله ، پلاک 41 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

تجارت گستر خوش نوش

تهران خ آزادی مقابل دانشگاه صنعتی شریف خ گرانمایه ک تاجیک ک مسجد ابوالفضل پ 53شعبه ماهدشت کرج شهرک جعفرآبادخ حافظ کوچه اقدامی پلاک382

بیشتر بدانید!
عمومی

نگین صنعت شکیبا

استان قم ، شهرستان قم ، بخش جعفرآباد ، شهر جعفریه، شهرجعفریه ، بلوار آیت اله خامنه ای ، خیابان شهیدرجایی ، پلاک 414 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

چشمه ساران فولاد

فلاورجان - جعفرآباد - خیابان مطهری - جنب تغذیه سرا

بیشتر بدانید!
عمومی

مجتمع صنایع غذایی تهران مهر بهنود پارس

قم - شهرستان قم - بخش جعفرآباد - دهستان جعفرآباد - روستا شهرک صنعتی شکوهیه-شهرک صنعتی-بلوار دیالمه-کوچه دیالمه 2-پلاک 953-ساختمان جی 251-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

مجتمع صنایع غذایی بهراد سالار قم

استان قم - شهرستان قم - بخش جعفرآباد - دهستان جعفرآباد - روستا شهرک صنعتی شکوهیه-شهرک صنعتی-خیابان ( رودخانه )-کوچه بروجردی3-پلاک 831-ساختمان ج 223-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

سرسیم سازان برق شایسته

استان قم - شهرستان قم - بخش جعفرآباد - دهستان جعفرآباد - روستا شهرک صنعتی شکوهیه-شهرک صنعتی-خیابان مفتح-کوچه مفتح3 (نسترن ) فاز1راست-پلاک 525-آ 10/1-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

زیبا دخت فروغ زاوه

استان خراسان رضوی ، شهرستان زاوه ، بخش سلیمان ، دهستان سلیمان ، روستا جعفرآباد، کوچه شیرخانی ، جاده تربت جام ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

آذر فناوران پویا پندار

قم - شهرستان قم - بخش جعفرآباد - دهستان جعفرآباد - روستا شهرک صنعتی شکوهیه-شهرک صنعتی شکوهیه-بلوار بهشتی-کوچه یاسمن-پلاک 303-ساختمان کا71و70-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

شکوه شیمی صنعت

استان قم - شهرستان قم - بخش جعفرآباد - دهستان جعفرآباد - روستا شهرک صنعتی شکوهیه-محله شهرک صنعتی-خیابان پامچال-کوچه 4[مریم]-پلاک 767-ساختمان ج 75 بی-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

بین المللی ولکان صنعت آسیا

استان قم - شهرستان قم - بخش جعفرآباد - دهستان جعفرآباد - روستا شهرک صنعتی شکوهیه-شهرک صنعتی-خیابان ( رودخانه )-کوچه 8[پامچال]-پلاک 749-ساختمان ج 114-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

تابلو سازان ایمن برق آسا

استان قم ، شهرستان قم ، بخش جعفرآباد ، دهستان جعفرآباد ، روستا شهرک صنعتی شکوهیه، شهرک صنعتی ، جاده قدیم قم وتهران ، کوچه شرکت کرخه شیمی ، پلاک 47 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

بیتا ساب

استان قم - شهرستان قم - بخش جعفرآباد - دهستان جعفرآباد - روستا شهرک صنعتی شکوهیه-شهرک صنعتی-خیابان فکوری-کوچه فکوری2[دوران1]-پلاک 1459-ساختمان کا اچ 222-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

ساتر پلاست باهر آسمان

استان قم - شهرستان قم - بخش جعفرآباد - دهستان جعفرآباد - روستا شهرک صنعتی شکوهیه-محله شهرک صنعتی-بلوار مطهری-کوچه 6[لاله]-پلاک 472-ساختمان بی 61و62 آ-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

صنایع رفاه شیمی پارسیان

استان قم - شهرستان قم - بخش جعفرآباد - دهستان جعفرآباد - روستا شهرک صنعتی شکوهیه-شهرک صنعتی-خیابان (کارخانه گچ)-کوچه 7[شقایق]-پلاک 254-ساختمان sh23-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

توسعه تجارت پارس شیشه

استان تهران ، شهرستان ری ، بخش کهریزک ، شهر باقر شهر، محله باقرشهر جعفرآباد ، خیابان شهید سیف علی کریمیان ، خیابان شهید محمد علی شمس ، پلاک -26 ، طبقه اول ، واحد 3

بیشتر بدانید!
عمومی

تولیدی کشاورزی و دامپروری بهرنگ جعفرآباد جام

تربت جام بخش نصرآباد روستای جعفرآباد

بیشتر بدانید!
عمومی

کشاورزی و دامپروری قائم جعفر آباد بالا جام

تربت جام-بخش نصرآباد-روستای جعفرآباد

بیشتر بدانید!
عمومی

زاگرس الکترونیک نیروی سانا

استان اصفهان ، شهرستان فلاورجان ، بخش مرکزی ، شهر فلاورجان، محله جعفرآباد ، کوچه مسجد سجاد ، کوچه عافیت ، پلاک 23 ، طبقه همکف

ورود به بخش کاربری