تصویر
عنوان واشر بولتد گلند خطوط آبرسانی سایز 300 mm مرجع سازنده چدنیت صدر
عنوان انگلیسی Washer, bolted gland, water supply pipelines, size 300 mm, producer CHODANIT SADR
شرح
ایران کد5578150711340021
نام تجارتیچدنیت صدر
شماره فنی
GS1
واحد شمارشعدد
نوعبولتد گلند
کاربردخطوط آبرسانی
سایز300 mm
مرجع سازندهچدنیت صدر
عکس
شناسه برند 1
شناسه مالک 10101573825
گروه کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته
تأیید شده
شناسه شماره 1944215

ورود به بخش کاربری