تصویر
عنوان فلنج کور چدنی خطوط آبرسانی سایز 700 mm مرجع سازنده چدنیت صدر
عنوان انگلیسی Flange, blind, cast iron, water supply pipelines, size 700 mm, producer CHODANIT SADR
شرح
ایران کد0971310711340028
نام تجارتیچدنیت صدر
شماره فنی
GS1
ISIC2899
CPC42950
واحد شمارشعدد
نوعکور
جنسچدنی
کاربردخطوط آبرسانی
سایز700 mm
مرجع سازندهچدنیت صدر
عکس
شناسه برند 1
شناسه مالک 10101573825
گروه کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته
تأیید شده
شناسه شماره 1406145

ورود به بخش کاربری