تصویر
عنوان فلنج اسپیکات چدنی خطوط آبرسانی سایز 350 mm مرجع سازنده چدنیت صدر
عنوان انگلیسی Flange, spigot, cast iron, water supply pipelines, size 350 mm, producer CHODANIT SADR
شرح
ایران کد0971310711340011
نام تجارتیچدنیت صدر
شماره فنی
GS1
ISIC2899
CPC42950
واحد شمارشعدد
نوعاسپیکات
جنسچدنی
کاربردخطوط آبرسانی
سایز350 mm
مرجع سازندهچدنیت صدر
عکس
شناسه برند 1
شناسه مالک 10101573825
گروه کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته
تأیید شده
شناسه شماره 1346744

ورود به بخش کاربری