تصویر
عنوان لوله PVC آبرسانی طول 6 m فشار 10 atm نوع اتصال چسبی
عنوان انگلیسی Pipe, PVC, water supply, length 6 m, pressure 10 atm, connection type glue, distributor ATLAS PIPE ESFARAYEN
شرح
ایران کد0973100180110003
نام تجارتیاطلس لوله اسفراین
شماره فنی
GS16261801100038
ISIC2899
CPC36320
واحد شمارششاخه
جنسPVC
نوعآبرسانی
طول6 m
فشار10 atm
نوع اتصالچسبی
مرجع عرضه کنندهاطلس لوله اسفراین
عکس
شناسه برند 1
شناسه مالک 10861389189
گروه کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته
تأیید شده
شناسه شماره 1341966

ورود به بخش کاربری