عبداله تاجیک پور

نایب رییس هییت مدیره در کشاورزی و دامپروری دشت سپید الوند خرمدره

عبداله تاجیک پور

نایب رییس هییت مدیره در کشاورزی و دامپروری دشت سپید الوند خرمدره

 • جنسیت
 • رده
 • تلفن
 • موبایل
 • ایمیل
 • وب سایت
 • استان
  0
 • شهر
  0

ورود به بخش کاربری