عنوان آگهی ثبت اختراع
شرح شماره اظهارنامه اختراع: 139950140003005382 مورخ: 24/06/1399
شماره ثبت اختراع: 103510 مورخ: 01/11/1399

مالک اختراع : آقای علیرضا میرعلی اکبر ( 2 %)
نشانی: استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله پونک جنوبی ، خیابان شهید حسن حیدری مقدم ، خیابان شهیدبرادران افخمی(ایران زمین) ، پلاک 22 ، مجتمع رونیکا ، طبقه ششم ، واحد 64
تابعیت: ایران
مالک اختراع : آقای سیدنیما عجایبی ( 30 %)
نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، آرارات ، خیابان پردیس ، خیابان شهریار ، پلاک 21 ، طبقه سوم
تابعیت: ایران
مالک اختراع : شرکت پیشگامان زیست فناوری های امید فردا ( 55 %) نوع شخص حقوقی:با مسیولیت محدود شماره ثبت: 561396
نشانی: استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله دانشگاه تهران ، خیابان وصال شیرازی ، خیابان آیت اله طالقانی ، پلاک 429 ، ساختمان 111 ، طبقه اول ، واحد شرقی
تابعیت: ایران
مالک اختراع : آقای محمد صادق برزد ( 13 %)
نشانی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله دانشگاه تهران-خیابان وصال شیرازی-خیابان آیت اله طالقانی-پلاک 429-ساختمان 111-طبقه اول-واحد شرقی
تابعیت: ایران

نام مخترع: محمد صادق برزد
نشانی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله دانشگاه تهران-خیابان وصال شیرازی-خیابان آیت اله طالقانی-پلاک 429-ساختمان 111-طبقه اول-واحد شرقی
تابعیت: ایران
نام مخترع: سیدنیما عجایبی
نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، آرارات ، خیابان پردیس ، خیابان شهریار ، پلاک 21 ، طبقه سوم
تابعیت: ایران

نام نماینده قانونی : علیرضا مهردادفر
نشانی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله نارمک-خیابان شهیدان حاجی عبادی (52)-میدان شانزدهم-پلاک 22-طبقه پنجم-واحد 9

موضوع اختراع : فرآیند استخراج رنگدانه ی فیکوسیانین از ریزجلبک آرتروسپیرا پلاتنسیس (اسپیرولینا) به کمک شکست دیواره ی سلولی

"Extraction Process of Phycocyanin from Spirulina sp. with Cell Wall Breakage"
طبقه بندی بین المللی: C12N 12/1;C12P 00/23;
مدت حمایت از تاریخ 24/06/1399 الی 24/06/1419 به مدت 20 سال می باشد.
شناسه شرکت 1
شماره روزنامه 22102
روزنامه شهر نوع
شماره صفحه 111
تاریخ روزنامه 2021-01-28T00:00:00
شماره نشانگر 139950840003002958
تاریخ نامه خبری 2021-01-20T00:00:00
نوع خبر
شخص شرکت
شخص خبر Array
گروه آگهی روزنامه های رسمی
تصویر

ورود به بخش کاربری