مشخصات ثبتی شرکت
  • سهامی خاص
  • 2009-10-04
  • 188
  • کارمندان-بعد از سینما فرهنگ-روبروی کانون پرورش فکری-جنب نانوایی
  • 6715753545
  • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه
  • فعال

اطلاعات تماس

  • 10660137000
  • عمومی
  • 156

ورود به بخش کاربری