مشخصات ثبتی شرکت
  • سهامی خاص
  • 2009-09-05
  • 244
  • شهرک ظفر ایستگاه دوم بلوک 23 قطعه 19
  • 6717697741
  • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه
  • فعال

اطلاعات تماس

  • 10660136219
  • عمومی
  • 854

ورود به بخش کاربری